Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Flicka som skrattar håller i nätet i ett fotbollsmål

Idrottsföreningar och studieförbund får ekonomiskt stöd av kommunen,

Ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund

Falu kommun kommer att kunna ge ett ekonomiskt stöd till idrottsföreningar som drabbas hårt av den pågående Covid-19-pandemin. Stödet ska samordnas med de nationella stöden och utformas i dialog med Dalarnas idrottsförbund och övriga kommuner.

– En summa motsvarande cirka 700 000 kronor reserveras för ändamålet. Vi vet att många föreningar har det tufft i spåren av Corona, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

På grund av pågående Covid-19-pandemin tvingas många föreningar till stora förändringar i sina verksamheter. Träningar, tävlingar och matcher ställs in.

Många föreningar kan inte heller genomföra planerade inkomstgivande evenemang och drabbas också hårt ekonomiskt av att företag tvingas minska på stödet till föreningslivet.

Kultur-och fritidsnämnden har därför tagit ett beslut om att inte betala ut några pengar till bidragsformen övriga ändamål under våren 2020.

Pengarna ska istället användas för att kunna ge extra stöd till föreningar som annars riskerar att inte klara av sin ekonomi.

Stödet från kultur- och fritidsnämnden ska ses som en del av de olika extra stöd som föreningslivet kommer att kunna få, och ska samordnas med de nationella stöden och utformas i dialog med Dalarnas idrottsförbund och övriga kommuner i Dalarna.

Även studieförbunden stöttas ekonomiskt

Även studieförbunden har det svårt ekonomiskt just. Verksamheterna ser ett betydande tapp i inkomster av kursavgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i övrigt finns kvar.

– Nämnden tog ett beslut om att även stötta studieförbunden ekonomiskt. Årets bidrag delas ut som planerat, även om en del arrangemang blir svåra att genomföra. Den verksamhet som genomförs 2020, och som påverkas negativt, ska inte heller ligga till grund för bidrag kommande år. På så sätt kan kommunen begränsa de ekonomiska skadorna som studieförbunden drabbas av, säger Svante Parsjö Tegnér.

Policy för nya badhuset antagen

Vid det senaste sammanträdet tog också nämnden beslut om en policy för det nya badhuset på Lugnet, som ska stå klart hösten 2022.

Policyn innebär bland annat att inledningsvis ska kultur- och fritidsförvaltningen bedriva all väsentlig verksamhet i badhuset som till exempel babysim, vattenträning, simkurser. och café. Badhuset ska vara öppet för alla.

– Föreningar ska gynnas genom att få avgifter reducerade. Där privata intressen tillför ett mervärde kan även de hyra in sig och bedriva verksamhet i badhuset i begränsad omfattning. Allmänhet och föreningsliv prioriteras, säger Svante Parsjö Tegnér.

Nämnden fick även ta del av idéskisser kring hur en eventuell relaxavdelning kan utformas i badhuset.

Fokus är på hälsa där en bastusektion står för återhämtning och varma utomhuspooler för energi. Det ska även finnas plats för att enklare förtäring.

– Beslut om en eventuell relax planeras att tas tidigast i juni 2020. Planen är att relaxen ska finansieras via intäkter av de besökande, säger Svante Parsjö Tegnér.

Sidan uppdaterad 2020-04-23