Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En rulle med fiber i ett dike

Inför ny modell för stöd till utbyggnaden av bredband

Kommunen inför nu en modell för ett kommunalt infrastrukturstöd för utbyggnaden av bredband. Stödet avser områden/byar med företag och hushåll som inte kan få bredband på kommersiella grunder eller med hjälp av tillräckligt statligt- eller EU-stöd.

I Falun har bredbandsutbyggnaden pågått ett bra tag. I huvudsak genom det kommunala Falu stadsnät, men också av andra externa aktörer.

Falu kommun har en bredbandsstrategi med målsättning om en utbyggnadsgrad som står i samklang med nationens och regionens mål. Målet är minst 30 Mb/s för 90 procent av alla företag och hushåll. I oktober 2019 gjordes en mätning som visade att kommunen nu är uppe i 87 procent.

– Nu har vi tagit fram en modell som ska hjälpa oss att nå målet. Kommunen behöver gå in med stödinsatser för att områden, som i dag inte är kommersiellt intressant eller som inte har förutsättningar att få statligt stöd för sina områdesnät, ska få sitt bredband. Flera andra kommuner har redan genomfört ett sådant stöd, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Tanken är det kommunala bidraget ska betalas ut dels som ett engångsbelopp, dels som ett årligt bidrag till det nätbyggande företaget.

– Nu har vi en modell på plats. Det som återstår är att tillföra pengar. Det är något vi får beakta i budgetarbetet för budgetår 2021 och framåt, säger Joakim Storck.

Sidan uppdaterad 2020-05-04