Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Maj Ardesjö och Jonas Sallén Lennerthson bakom en kateder

Gruppledaren Maj Ardesjö (MP), oppositionsrådet Jonas Sallén Lennerthson (S) och Lars-Göran Johansson (S), på länk, presenterade partiernas gemensamma budgetförslag.

Lägger fram gemensamt budgetförslag

Nu har Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterat sitt gemensamma förslag till budget och flerårsplan för åren 2021-2023.

– Rådande pandemi gör läget osäkert, inte minst ekonomiskt. Sett till de förutsättningarna har det inte varit enkelt att rådda en budget. Välfärd och hållbarhet är fortsatt våra centrala frågor, och i årets budget har vi valt att lägga tyngdpunkten på skolan, säger oppositionsrådet Jonas Sallén Lennerthson (S).

Budgeten för 2021 är lagd med ett resultat på drygt 10 miljoner kronor, vilket är en bra bit ifrån kommunens inriktning om god ekonomisk hushållning, där resultatet ska uppgå till minst två procent. Inte heller under 2022 och 2023 kommer resultatmålet att kunna nås.

– I det läget vi befinner oss nu är det inte läge att spara pengar utan vi måste möta de bekymmer som finns, säger Lars-Göran Johansson, ekonomisk talesman.

Störst satsning på skolan

Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer att göra sin största satsning på skolan. Jämfört med vad skolan fick i partiernas budget i år, handlar det om en ökning på 66 miljoner kronor.

– Det är viktigt att barn och unga når sina kunskapsmål. Ska vi klara det, måste det bli fler lärare och andra vuxna i skolan. Vi gick till val på att behålla landsbygdsskolorna och det står vi fortsatt för, men vi vill också utveckla dem. En förbättrad arbets- och studiemiljö är viktig, säger Jonas Sallén Lennerthson.

– Vi måste satsa på skolan, det finns inget mer att spara på. För mindre orter kan det vara döden om inte man får ha sin skola kvar, säger gruppledaren Maj Ardesjö (MP).

Vill anställa fler inom omsorgen

Den andra större satsningen som de rödgröna partierna väljer att göra är på omvårdnadsförvaltningen, som får ytterligare 51 miljoner kronor nästa år.

– Vi har sett att behoven är stora inom omsorgen. För att kunna ge våra äldre den omsorg de förtjänar, och våra anställda en rimlig arbetsbörda, vill vi anställa fler och bemanna rätt, säger Jonas Sallén Lennerthson (S).

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får åtta miljoner kronor extra i nästa års budget.

–Arbetet med cykelplanen måste fortsätta och medel måste också avsättas för fler naturreservat. Vi ser gärna att Främby udde blir ett sådant, säger Maj Ardesjö.

Sidan uppdaterad 2020-06-01