Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på bred väg genom kulturlandskapet på Lugnet

Just nu pågår bygget av asfaltbanan på Lugnet. En bana som går genom kulturlandskapet, vilket väckt en del debatt. Men bygget stoppas inte efter beslut av kommunstyrelsen.

Bygget av asfaltbanan på Lugnet stoppas inte

Bygget av asfaltbanan på Lugnet stoppas inte. Kommunstyrelsen ger dock kultur- och fritidsnämnden i uppgift att undersöka möjligheten till alternativ dragning och utformning för delar av asfaltbanan.

På Lugnet pågår för fullt bygget av den nya asfaltbanan, som kommer att bli fyra kilometer lång, och som följer elljusspårets dragning.

Arbetet har uppmärksammats mycket de senaste veckorna, då asfaltbanan går rakt igenom kulturlandskapet i naturreservatet på Lugnet.

Länsstyrelsen har gett sitt ja till att arbetet utförs.

– Min bedömning är att de beslut som krävts finns och har tagits i rätt instanser, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Miljöpartiet lämnade in skarp skrivelse

Inför kommunstyrelsens sammanträde i tisdags, hade Miljöpartiet lämnat in en skrivelse där man omedelbart ville stoppa arbetet med asfaltbanan och göra ett större omtag.

– Hanteringen av ärendet har flera brister. Ett ärende av sådan tyngd och som har en så stor påverkan på alla de olika grupper som besöker Lugnet, borde ha hanterats bättre. Vår avsikt var att se till att kommunantikvarien fick tillfälle att yttra sig, liksom kommunens handikappkonsulent och kommunbiolog. Vår önskan var också att allmänheten skulle få tillfälle att yttra sig i ärendet. Lugnet ska ju vara en plats för alla och då ska många få vara med och göra sina röster hörda, säger gruppledaren Maj Ardesjö (MP).

Vänsterpartiet ställde sig bakom skrivelsen och ville lyfta upp asfaltbanefrågan till kommunfullmäktige.

Extra ärendet om asfaltbanan blev det längsta i kommunstyrelsens maratonlånga sammanträde. Det var många ledamöter som ville komma med inlägg och ställa frågor.

Anpassningen ska ses över

Kommunstyrelsens beslut blev att hemställa att kultur- och fritidsnämnden skyndsamt undersöker möjligheten till alternativ dragning och utformning för delar av asfaltbanan.

– Det blev en liten seger, trots avslaget på vårt förslag. Kommunstyrelsen tog ett ansvar för den debatt som varit, vilket är bra. Det beslut som blev, kunde naturligtvis ha uttryckts skarpare, vilket vi vill vara tydliga med. Nu förstår jag att bygget kommer att fortsätta trots de starka protester som finns, vilket vi inte är nöjda med, säger Maj Ardesjö (MP).

– Jag ville inte ha ett stopp av bygget. Däremot tycker jag att det är bra att vi noga ser över förutsättningarna för att göra anpassningen till kulturlandskapet så bra som möjligt, säger Joakim Storck.

Kommunalrådet har besökt bygget på plats

Kommunalrådet har – tillsammans med representanter från länsstyrelsen och kommunens förvaltningar – studerat byggnationen av asfaltbanan på plats.

– Det är uppenbart att det i den här frågan finns en intressekonflikt mellan idrottens intressen och intresset för att bevara kulturmiljön. Fritid och idrott är dock ett uttalat ändamål för naturreservatet. Asfaltbanan kommer att spela en viktig roll för Lugnets fortsatta utveckling och Faluns position som nationellt centrum för bland annat skidsporten. Den skapar också stora möjligheter för parasporten, säger Joakim Storck och fortsätter:

– Men det är inte fritt fram att göra vilka ingrepp som helst i kulturmiljön. Det finns ett värde i att tillvarata det småskaliga odlingslandskapet på Lugnet. Det är därför viktigt att kommunen har ett förhållningssätt som bygger på att det är möjligt att arbeta för tillskapandet av asfaltbanan samtidigt som rimliga hänsyn måste tas. Däremot har vi brustit i kommunikationen och dialogen kring asfaltbanan.

 

Sidan uppdaterad 2020-06-03