Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Mikrofoner på ett bord

Beslutat av kommunfullmäktige 11/6

Falu kommun ger Carl Larsson-gården ett ekonomiskt stöd på 35 000 kronor. Det var ett av besluten som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen.

Coronapandemin gör att många av våra kända och populära besöksmål har det tufft ekonomiskt just nu.

Carl Larsson-gården i Sundborn har öppet året runt och tar ett ”vanligt” år emot cirka 30-35 000 besök, men i år räknar man med att den siffran kommer att sjunka drastiskt.

För ett tag sedan kom Carl Larsson-gården med en ansökan till kommunen om att få ett ekonomiskt bidrag till riktade informationsinsatser. Avsikten med bidraget är att påminna presumtiva besökare om Carl Larsson-gården som besöksmål inför sommaren och hösten.

Och nu har kommunfullmäktige beslutat att ge 35 000 kronor ur Samfond K1.

– Det är en ynnest för Falun att ha den här gården. Besöksnäringen går på knäna nu, och vi tycker att det är väl använda pengar, säger kommunalrådet Mats Dahlberg (M).

E-petition införs vid årsskiftet

Kommunfullmäktige beslutade att den digitala tjänsten e-petition ska ersätta medborgarförslag vid årsskiftet.

Det var i november som kommundirektören fick uppdraget att utreda alternativ till medborgarförslag, för en effektivare hantering av synpunkter från medborgarna. Faluborna har sedan 2003 haft möjlighet att lämna in förslag på förändringar och tillägg i verksamheterna via medborgarförslag.

Men vid årsskiftet inför kommunen istället e-petition. Det är en digital tjänst där invånare kan lämna in förslag till kommunen, som andra invånare kan rösta på via en digital plattform.

E-petition är ett mer kostnadseffektivt system än medborgarförslag, framförallt då det blir mindre administrativa kostnader

Till skillnad från medborgarförslag så är e-petition inte lagstyrt, kommunen har därför möjlighet att själv reglera vilka principer som ska gälla vid ett införande av e-petition.

För Falu kommun föreslås ett antal grundprinciper:

  • E-petitioner får lämnas av folkbokförda i Falu kommun och förslagen ska handla om Falu kommuns verksamhet, det som kommunen har rådighet att besluta om.
  • E-petition ska finnas på falun.se för röstning under 90 dagar och ska få minst 40 röster för att gå vidare till kommunfullmäktige och därefter remitteras till berörd nämnd.

Oklart förslag återremitterades

Det var många medborgarförslag som fanns med på kommunfullmäktiges dagordning.

Ett av förslagen var att kommunen skulle erbjuda alla intresserade utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen en tillsvidareanställning och samma sak bör gälla utbildade barnskötare. Det föreslogs att detta borde gälla dem med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap.

Det blev en lång debatt kring förslaget, som ledamöterna tolkade på olika sätt.

Till slut blev beslutet att återremittera ärendet, för att klargöra vad förslagsställaren egentligen menade.

Ny internationell strategi

Nu har Falu kommun en ny internationell strategi att luta sig emot, efter beslut i kommunfullmäktige.

Faluns Internationella strategi är vägledande för Falu kommuns arbete att bidra till uppfyllandet av Faluns vision - Ett större Falun - genom perspektiven ”En del av resten av världen” och ”Plats för alla.”

Strategin ska vara ett stöd i arbetet inom ramen för Agenda 2030 genom att peka ut riktning, fokus samt mål och därigenom ligga till grund för medvetna val för kommunens övergripande internationella arbete.

Den internationella strategin kompletteras med en internationell handlingsplan. Där tydliggörs verksamhetsmål, aktiviteter, finansiella medel och fokus samt prioriteringar.

Sidan uppdaterad 2020-06-12