Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild över Falun

Fyra olika budgetförslag att välja på

Nu har det blivit dags för kommunfullmäktige att anta budget för 2021. Vid onsdagens sammanträde finns fyra olika budgetförslag att ta hänsyn till.

Den politiska ledningen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Falupartiet – har som brukligt lagt fram ett gemensamt budgetförslag för 2021 med flerårsplan 2022-2023. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett gemensamt budgetförslag har även Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit med. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna väljer dock att lägga fram egna förslag.

Ville ha beslut till hösten

I sitt budgetförslag framhåller Vänsterpartiet att det hade varit mer lämpligt att budgetbeslutet fattats under hösten. Detta med tanke på de osäkra förutsättningar som råder på grund av coronapandemin.

Partiet fortsätter att driva kravet på att slopa det interndebiteringssystem som kommunen använder sig av, och föreslår fortsatt ett införande av 6-timmars arbetsdag inom omvårdnadsförvaltningen.

Budgeten för 2021 har en överskottsnivå på 0,5 procent och når därmed inte normen för god ekonomisk hushållning. Överskottsnivån är främst tilltänkt för att kunna parera oförutsedda utgifter.

Satsningar görs framförallt på skolan, vård- och omsorg samt socialtjänsten. En del av finansieringen görs via ett extra avkastningskrav från Falu Energi & Vatten AB de kommande tre åren.

Präglat av stora osäkerheter

Sverigedemokraterna trycker också på att budgetarbetet präglas av stora osäkerheter till följd av Coronavirusets framfart.

Partiets budget innehåller inga större avvikelser i jämförelse med Falualliansens, men i sitt budgetförslag väljer partiet att trycka på några skillnader i synen på enskilda frågor, dels inom nämnder men också allmänt.

Inte heller Sverigedemokraternas budget når normen för god ekonomisk hushållning, utan har i stort sett ett nollresultat.

Jämfört med Falualliansen vill Sverigedemokraterna att ett mindre belopp anslås till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser.

Partiet vill också at kommunstyrelsen och nämnderna ser över sina möjligheter att kunna effektivisera verksamheten.

I sin budget trycker också på att man vill ha en fortsatt analys av socialnämndens kostnader i förhållande till jämförbara kommuner.

SD ställer sig också positiva till en förändring av trafiksituationen i Falu stad.

Här kan ni läsa mer om de fyra olika budgetförslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-06-16