Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Flaggor i vinden

Lufab går inte vidare med skadeståndsanspråk mot förre vd:n

Styrelsen för Lugnet i Falun AB, Lufab, beslutade idag att bolaget inte kommer att driva ärendet vidare med skadeståndsanspråk mot förre vd:n. Preskriptionstiden har löpt ut för skador som Lufabs förre vd misstänks ha orsakat bolaget. Däremot kvarstår skadeståndskravet mot en konsult som anlitats i samband med att hoppbackarna renoverades.

Det var i augusti förra året som Lufabs tidigare vd lämnade sin post och KPMG fick i uppdrag av kommunrevisionen att utföra en granskning Länk till annan webbplats. av vd:s utövning, arbetsmiljö och upphandling.

I november förra året presenterades rapporten som bland annat visade brister i rutiner vid upphandlingar och att den interna kontrollen brustit. Vidare belystes problem med arbetsmiljön. Lufab:s styrelse valde då att be Falu kommuns stadsjurist Leif Nilsson att titta djupare på vad som framkommit i rapporten.

I februari presenterades en djupare rapport och då polisanmäldes den förre vd:n, bland annat misstänkt för grov trolöshet mot huvudman och förfalskning av urkund. Åklagaren inledde en förundersökning men lade i maj ner ärendet.

– Styrelsen anser att tidigare VD har varit oaktsam i sitt uppdrag när det gäller upphandling, arbetsmiljön, vid anlitande av en affärskonsult utan styrelsebeslut och vid tvisten med Sweco. Det har framkommit att den förre vd:n har både beställt och attesterat vissa fakturor, så får man inte göra enligt de rutiner vi har i Falu kommun. Men eftersom flera av de här sakerna är preskriberade så kan vi inte gå vidare med det här, säger Veronica Zetterberg (M) ordförande i Lufab.

Polisanmälan

Anledningen till att en polisanmälan gjordes var att Falu kommuns stadsjurist gjorde bedömningen att det fanns misstanke om brott.

– Det har förelegat misstanke om brott som har legat under allmänt åtal. Åklagarmyndigheten gjorde också den bedömningen och inledde en förundersökning. Den lades ner eftersom polis och åklagare anser att de inte kan bevisa brott, säger Falu kommuns stadsjurist Leif Nilsson.

Den summa som preskriptionstiden löpt ut för motsvarar cirka 5 460 000 kronor. Utöver detta har det även ställts krav på en konsult som anlitats tidigare angående felaktig rådgivning rörande en tvist kring renoveringen av hoppbackarna. Det kravet kvarstår. Konsulten krävs på cirka 8,3 miljoner kronor för felaktig rådgivning i samband med tvisten.

Upphandlingar

I den utökade granskningsrapporten, som presenterades i februari i år, framkommer bland annat att det i många fall saknas skriftliga avtal från leverantörsinköp som överskrider gränsen för direktupphandling.

Bland annat utmärks följande poster:

 • Marknadsföring och kommunikationstjänster inköpts för cirka 1,7 miljoner kronor.
 • Bemanningstjänster inköpts för cirka 1,5 miljoner kronor
 • Arkitekttjänster köpts in för cirka 2,2 miljoner kronor
 • Juridiska tjänster köpts in för cirka 1,6 miljoner kronor

Arbetsmiljöundersökning

En arbetsmiljöundersökning utfördes under slutet av 2018 och början på 2019. Undersökningen utfördes och levererades av ett företag till Lufab. Undersökningen har enligt den utökade utredningen presenterats i två versioner som skiljer sig från varandra.

Det finns även uppgifter om att vissa personer på bolaget har varit utsatta för kränkande särbehandling enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dåvarande fastighetschef blev erbjuden av företagets förra vd att avsluta sin anställning genom ett utköp.

Ändrade rutiner

Ovanstående fakta har framkommit i ovan nämnda utredningar utförda dels av KPMG och dels av Falu kommuns stadsjurist Leif Nilsson.

Lufab påbörjade redan förra året sitt förändringsarbete både när det gäller rutiner och arbetsmiljö.

Bland annat har följande rutiner införts:

 • Riktlinjer för direktupphandlingar är antagna
 • Avtal med UHC om stöd och rådgivning vid direktupphandlingar
 • Nya attestinstruktioner antagna
 • Ny VD-instruktion antagen
 • Ny arbetsmiljöpolicy antagen
 • Internkontrollplan för 2020 framtagen och antagen
 • Utökat samarbete med Falu kommun
 • Styrelseutbildning genomförd
 • Nya rapporteringsrutiner till styrelsen framtagna
Sidan uppdaterad 2020-06-25