Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Människor i möte

Ny organisation kan bli verklighet från årsskiftet

Falu kommun behöver bli effektivare och fokusera ännu mer på att skapa nytta för Faluborna. Därför har kommundirektör Pernilla Wigren, på uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott, föreslagit en stor organisationsförändring.

Under hösten ska förslaget behandlas av facken och politikerna. Blir förslaget verklighet kommer den nya organisationen att gälla från 1 januari 2021.

Samordningsvinster

Syftet med organisationsförändringen är att samla verksamheter som har närbesläktade uppdrag. På så sätt kan effektiviteten bli större och kostnaderna lägre.

Kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (C) konstaterar att de utredningar som har gjorts de senaste åren pekar ut flera områden där den kommunala förvaltningen kan samordnas för kortare handläggningstider och bättre kvalitet i utförandet:

– Målet är en organisation där försörjningsstöd omedelbart kombineras med insatser. Där barn och familjer som är i behov av stöd får det utan dröjsmål. Där den som behöver omvårdnad eller stödinsatser inte ska behöva bollas mellan olika handläggare, säger han.

Här är huvuddragen i förslaget:

  • Socialförvaltningens LSS-sektion och socialpsykiatri flyttas över till omvårdnadsförvaltningen.
  • Socialförvaltningens barn- och familjesektion flyttas över till barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Socialförvaltningens vuxensektion och sektor AIK (arbetsmarknad, integration och kompetens) bildar en ny, ännu inte namngiven förvaltning. Därmed försvinner socialförvaltningen och AIK som begrepp.

Beslut i november

Om organisationsförändringen genomförs kommer merparten av medarbetarna på nuvarande socialförvaltning och AIK att få en ny förvaltningstillhörighet. Samtidigt beräknas ledning och administration att minska med ett tiotal tjänster.

Kommundirektörens förslag har nu lämnats till facken som behandlar det under de kommande veckorna. I början av oktober kommer det förhandlade förslaget att lämnas över till den politiska beslutsprocessen. Det slutliga avgörandet ligger hos kommunfullmäktige som fattar beslut 26 november.


 

Sidan uppdaterad 2020-09-02