Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Innebandyklubbor och boll i en tekningssituation.

Föreningar kan nu söka ekonomiskt bidrag

Coronaviruset har slagit hårt mot föreningslivet. Nu får idrotts- och allmännyttiga föreningar i Falun chansen att söka bidrag hos kommunen för ekonomisk kompensation.

– Falu kommun vill i detta tuffa läge stötta Faluns föreningar, och vi omdisponerar därför cirka 1,6 miljoner kronor inom den ekonomiska ram nämnden förfogar över. Föreningarna bidrar till folkhälsa och till att skapa en meningsfylld fritid för många Falubor så nämnden var enig i sitt beslut, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Under den pågående Coronapandemin har idrotten drabbats hårt av inställda träningar, matcher och arrangemang med en påtvingad minskning av verksamheten som följd.

Idrottsföreningar som skulle ha genomfört stora inkomstbringande arrangemang under våren och sommaren är de som drabbats hårdast ekonomiskt, och det är också dessa föreningar som kommunen prioriterar i sina framtagna bidragsregler.

– Vi har haft diskussioner med flertalet föreningar den senaste tiden. Vår uppfattning är att ett stöd måste betalas ut till ett antal föreningar som i annat fall får kraftigt förändrade förutsättningar för sin verksamhet den närmaste tiden, eller i värsta fall får lägga ner sin verksamhet, säger Mats Källberg, föreningshandläggare.

1,6 miljoner kronor finns avsatta

Falu kommun har avsatt cirka 1,6 miljoner kronor för att på det här sättet hjälpa föreningarna i Falun som fått det tufft i pandemins spår.

Bidraget kommer att hanteras genom att samtliga idrotts- och allmännyttiga föreningar i Falun får ett brev med information om hur de ska söka bidraget, och när och hur beslut fattas och pengar betalas ut.

Bidragsbelopp om 50 001 kronor eller högre kommer att beslutas av nämnden vid sammanträdet i oktober. Bidragsbelopp understigande 50 000 kronor beslutas på delegation av fritidschefen Tomas Jons.

– Prövning av behovet sker individuellt för varje förening och beslutat bidrag kan vara mindre än det sökta beloppet. För att kunna få bidraget måste föreningen öppet och transparant redovisa sin ekonomi, säger Tomas Jons.

Kultur- och fritidsnämnden har även beslutat att inte återkräva bidrag från de kulturföreningar som beviljats verksamhetsbidrag, även om de inte kan genomföra de aktiviteter som ligger till grund för bidraget.

Tidigare har Riksidrottsförbundet betalat ut 1 826 000 kronor till 23 föreningar i Falun.

Sidan uppdaterad 2020-09-11