Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Kvinna iförs svart baddräkt som, simmar frisim i bassäng

Nämnden sa ja till nytt bidragssystem

Kultur- och fritidsnämnden har haft sitt första digitala sammanträde, och där beslutade nämnden att anta ett nytt bidragssystem för det ideella föreningslivet med verksamhet riktad mot allmänheten. Nämnden var enig i beslutet.

– Målsättningen har varit att få ett mer enhetligt, transparent bidragssystem som behandlar alla föreningar så likvärdigt som möjligt, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Via Falu kommuns hemsida ska föreningar via "Föreningsportalen" enkelt kunna söka bidrag till aktiviteter och lokalstöd.

Huvudsakligen bygger bidragen på tre ingångar:

  • Ungdomsverksamhet riktad mot gruppen 7-25 år huvudsakligen inom kultur- och idrottsområdet.
  • Stöd till föreningar med publik verksamhet som allmänheten kan ta del av.
  • Studieförbund.

Förutom ovanstående verksamheter ges bidrag även till vävstugor, hembygdsgårdar och folkets hus.

Köravgiften höjs till 300 kronor

Kultur- och fritidsnämnden beslutade också att höja avgiften från 150 kronor till 300 kronor per termin för deltagande i körsång. Nämnden var inte enig i sitt beslut.

Representanter från Kulturskolan fanns också på plats vid nämndmötet för att informera om sin verksamhet.

– Runt 6 000 unga nås av kulturskolans verksamhet årligen. Tyvärr är köerna till att lära sig spela instrument långa. Intresset för att lära sig spela och dansa bland unga matchas inte av de resurser vi har, säger Svante Parsjö Tegnér.

Nya ungdomverksamheten

Information om den nya ungdomsverksamheten, utan fasta fritidsgårdar, lämnades också till nämnden.

– Ungdomsverksamheten informerade om sitt arbete som utgår från att fånga upp och utgå från ungas egna idéer och "egna driv". Bland annat har aktiviteter som fiske, graffitimålning, LAN-party (fotbollsspelet FIFA) och samtal i HBTQ-grupper genomförts. Allt initierat av unga med stöd från fritidsledare. Nu i pandemitider blir arbetssättet digitalt. Unga vill gärna träffas i verkliga livet, men sådana aktiviteter är inte möjliga för närvarande, säger Svante Parsjö Tegnér.

 

Sidan uppdaterad 2020-11-19