Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Falu kommuns logga med hästen på belyst skylt

Falualliansen reviderar sin budget

Falualliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Falupartiet – har nu presenterat sin reviderade budget. Den innehåller flera förändringar jämfört med budgeten som lades fram i juni.

En av de största nyheterna är att resultatnivån justeras.

– Junibudgeten lades med ett nollresultat för 2021. Nu justerar vi resultatnivån till 1,0 procent för 2021. Till detta kommer en reserv för att hantera osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen på 32 miljoner kronor, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Den reviderade budgeten ska upp till beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde nu på torsdag, den 26 november, och den innehåller flera nyheter.

– Dels handlar det om pengar, men också om att en ny strategisk handlingsplan med indikatorer för uppföljning. Den nya strategiska handlingsplanen är baserad på Agenda 2030 och det arbete som har bedrivits i kommunen under 2019 och 2020, med att identifiera lokalt avgränsade mål baserade på Agenda 2030, säger Joakim Storck.

Prioriterade mål

De lokalt prioriterade målen föreslås vara: 1. God utbildning för alla, 2. Egen försörjning, 3. Växande näringsliv, 4. Attraktiv boendekommun, 5. Bekämpa klimatförändringen.

– Dessa prioriterade inriktningsmål fokuserar på ett gott liv i ett hållbart samhälle. Hållbarhet och målen i Agenda 2030 integreras i varje inriktningsmål och följs övergripande upp genom öppna Jämförelser – Agenda 2030. På så sätt kan resultatet jämföras med andra kommuner för att belysa vad som går bra och vad som bör förbättras, säger Joakim Storck.

Här är några av nya ekonomiska prioriteringar som Falualliansen valt att göra jämfört med budgetförslaget som lades fram i juni:

  • Anslaget till Räddningstjänst Dala Mitt har ökats med 2,1 miljoner kronor som en följd av de ökade behoven hos räddningstjänsten, bland annat till följd av nya krav efter de senaste årens stora skogsbränder.
  • Regeringen har i budgetpropositionen aviserat om en permanent satsning till äldreomsorgen som för Faluns del innebär ett tillskott på 25 miljoner kronor årligen. Dessa medel blir en viktig förstärkning för Omvårdnadsnämnden.
  • Regeringen har i budgetpropositionen även aviserat om en riktad satsning på skolan som för Faluns del innebär ett tillskott på 6 miljoner kronor under 2021. För att dessa medel ska kunna användas för långsiktig verksamhet från 2021 tillförs barn- och utbildningsnämnden 6 miljoner kronor årligen från och med 2022 för förstärkning inom grundskolan.
  • Tillskott under 2021 på 1 miljon kronor till kommundirektören avseende genomförande av ny organisation.
  • Tillskott under 2021 på 1 miljon kronor till kommundirektören för genomförande av en eventuell VM-kandidatur.
  • Ungdomsstödjarna är en viktig resurs i kommunens arbete med barn- och unga. För att säkra en fortsatt finansiering av ungdomsstödjarna tillförs 2,5 miljoner kronor årligen.
  • Kommunstyrelsen tillförs 500 000 kronor årligen för att skapa utrymme för att förstärka kommunens arbete med världsarvet.
  • Kultur- och fritidsnämnden tillförs 600 000 kronor årligen under tre år för att kunna driva de två evenemangen Å-festen och Granny Goes Street. Även den tidigare genomförda tidsbegränsade ramväxlingen på 525 000 kronor från Evenemangsrådet förnyas och fortsätter gälla under tre år.

Flera andra partier reviderar också sina budgetförslag från i våras.

Ni hittar förslagen i handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde.öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-11-24