Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Flygbild över falu centrum

Beslut fattat om organisationsförändring

Kommunfullmäktige beslutade under torsdagen att genomföra den organisationsförändring som berör flera förvaltningar. Det innebär att socialförvaltningens verksamheter organiseras i andra förvaltningar och att socialförvaltningen och sektor AIK upphör.

I korthet ser förändringen ut så här:

  • Socialförvaltningens LSS-sektion och socialpsykiatri flyttas över till omvårdnadsförvaltningen.
  • Socialförvaltningens barn- och familjesektion flyttas över till barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Socialförvaltningens vuxensektion och sektor AIK (arbetsmarknad, integration och kompetens) bildar en ny, ännu namnlös förvaltning. Namnet beslutas på KS den 15/12. Därmed försvinner socialförvaltningen och AIK som begrepp.

Socialnämnden kommer att finnas kvar och fatta de politiska besluten för den nya förvaltningen samt de verksamheter som idag tillhör socialförvaltningen.

Synergieffekter

Kommunalrådet Joakim Storck har höga förväntningar på den nya organisationen.

– Idag är det många som skulle kunna jobba som ändå fastnar i en negativ spiral med försörjningsstöd som grund. Där kommer kommunen nu kunna arbeta mer aktivt med arbetsfrämjande insatser. Jag räknar också med att den nära kopplingen mellan skolan och socialförvaltningens barn- och familjeenhet kommer att leda till att det blir lättare att ge rätt stöd till barn och unga med särskilda behov. Och att de synergieffekter vi ser mellan LSS och omvårdnadsförvaltningen bidrar till en mer samordnad och likvärdig hälso- och sjukvård i samtliga boendeformer, säger Joakim Storck (c).

Den myndighetsutövning som görs utifrån LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, och SoL, socialtjänstlagen, hamnar nu under samma tak.

Hjälp i hemmet, boende och en meningsfull vardag hamnar i samma enhet, sektion och förvaltning. Därmed ökar förutsättningarna för att Falubon ska få sitt samlade behov och rätt till insatser prövade och beslutade på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.

Den nya organisationen förväntas underlätta för våra invånare eftersom det blir en väg in i systemet för att få den hjälp man behöver och har rätt till.

Varför förändring

Diskussioner förs löpande kring hur verksamheterna ska kunna utvecklas och hur kommunen långsiktigt ska kunna minska sina kostnader genom effektiviseringar och synergieffekter.

Därför fick kommundirektören tidigare i år i uppdrag att utreda och föreslå en ny organisation för främst socialförvaltningen.

Den nya organisationen gäller från den 1 januari 2021.

Sidan uppdaterad 2020-12-01