Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Massa människor samlade

Falun får plats i internationellt projekt

Idag, på Internationella dagen för mänskliga rättigheter, har vi förmånen att meddela att Falu kommun är antaget till ett fyraårigt internationellt projektnätverk som ska stärka kommuners skydd för mänskliga rättigheter på lokal nivå, säger Catharina Enhörning (M), ordförande i Internationella rådet i Falu kommun.

Det är Internationellt Centrum för lokal demokrati (ICLD) som står bakom satsningen.

Tillsammans med kommunen Mogale City i Sydafrika kommer Falun att utforma ett projekt som ska utveckla nya sätt att inkludera och delaktiggöra barn och unga i kommunens verksamheter.

Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin partnerkommun från Södra Afrika på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter.

– Falun har en lång tradition av att arbeta med demokrati, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Därför anser vi att det är viktigt med nära kontakt med lokalsamhället och att demokrati präglad av deltagande och transparens är ett självvalt alternativ för våra samarbetspartners, säger Catharina Enhörning, ordförande i Internationella rådet i Falun.

I Internationella rådet i Falu kommun sitter förutom Catharina Enhörning, ordförande, även Jonas Sahlén Lennerthson (S) och Jan E Fors (M).

Samarbetet inleds med förberedelseår

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt ska utformas och planeras. Alla kostnader finansieras av Sida genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Falun kommer även få stöd av experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket. Projektet med Mogale City kommer också att inkludera forskare från University of Johannesburg i ett första skede.

– Genom att få in ett nätverk av svenska kommuner och forskning i projektet vill vi kunna öka kunskapen om hur man kan arbeta lokalt med unga, vilket kommer kunna komma till nytta för många andra kommuner också. Det känns särskilt angeläget eftersom FN:s barnkonvention blev svensk lag i år. Det ska bli spännande att samarbeta i dessa frågor med Mogale City som är en framåtsträvande kommun med stor vilja att bli bättre på att inkludera och engagera barn och unga i att påverka sin omgivning, säger Karin Perérs, Internationell koordinator och projektledare i Falun.

– Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020, där är barn- och ungas delaktighet och inflytande en viktig del. Genom att vara delaktiga i detta nätverk får Falu kommun former, verktyg och stöd som ger mycket större möjligheter att jobba med frågorna än om vi skulle ha gjort det på egen hand, säger Emilia Otterstam, demokrativägledare i Falu kommun.

Åtta parallella projekt

I projektnätverket drivs åtta parallella projekt mellan svenska kommuner och partnerkommuner i Botswana, Sydafrika och Zambia. Denna vecka har Lund, Piteå, Kungsör, Falun, Ovanåker och Bollnäs kommuner fått ansökningar beviljade. Johan Lilja är generalsekreterare på ICLD, som sjösätter satsningen på den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

– Vi är stolta över att kunna fira internationella dagen för mänskliga rättigheter med att satsa på Faluns, Sveriges och Södra Afrikas lokala arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Med det här nätverket vill vi samla framstående experter och forskare tillsammans med kommuner för att vässa den lokala demokratin och stärka mänskliga rättigheter. Vår ambition är att skapa nya goda exempel och metoder på lokalt arbete med mänskliga rättigheter som kan spridas till nya kommuner, säger Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD.

Mer om Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter går att läsa här:

https://icld.se/artikel/kommunala-partnerskap-for-manskliga-rattigheter/ Länk till annan webbplats.

Om Faluns partnerkommun Mogale City

Mogale City är en kommun i närheten av Johannesburg, som både består av vissa mer tätbebyggda delar och en hel del landsbygd. Enligt folkräkningen som genomfördes 2011 bodde då 362 000 personer i kommunen. Kommunen har ett världsarv, ”Cradle of Humankind Länk till annan webbplats.”, och en del andra turistattraktioner som ihop med den lokala kultursektorn är viktiga för den lokala ekonomin. Kommunen är intresserade av att samarbeta med Falun kring ungdomsfrågor.

Om ICLD

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Verksamheten finansieras av Sida. Läs mer om vårt arbete på icld.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan uppdaterad 2020-12-10