Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Närbild på Mikael Rosén med grön växt bakom sig.

Mikael Rosén (M) - kommunfullmäktiges nye ordförande.

Rosén tar över ordförandeklubban

Mikael Rosén (M) blir kommunfullmäktiges nye ordförande. Det var ett av flera beslut som kommunfullmäktige fattade.

Tidigare i veckan meddelade Göran Forsén (M) att han lämnar uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande.

Vid fullmäktiges sammanträde på torsdagen valdes en ersättare.

Det blir Mikael Rosén (M) som tar över ordförandeklubban.

Mikael är även fullmäktigeordförande i Region Dalarna.

Deltagande på distans fortsätter

Kommunfullmäktige beslutade också om att förlänga beslutet för deltagande på distans för förtroendevalda vid kommunfullmäktige- styrelse/nämndsammanträde.

Ett beslut på deltagande på distans av fullmäktige togs i april och sedan dess har de flesta av nämnderna övergått till heldigitala sammanträden.

Med anledning av den fortsatt utbreda smittspridningen och stränga restriktioner gällande social distans förutsätts distansmöten vara ett nödvändigt alternativ för politiska möten även under 2021.

För det krävdes att kommunfullmäktige fattade ett nytt beslut om förlängning. Det nya beslutet gäller till den 31 december 2021.

Får söka tillstånd för farligt avfall-deponi

Kommunfullmäktige beslutade också att Falu Energi & Vatten AB beviljas att söka tillstånd för farligt avfall-deponi och tillhörande hantering av material på området vid Falu återvinning på Ingarvet.

Falun och dess industrihistoria vid Falu gruva lämnar än i dag negativa spår och en stor miljöbelastning i form av föroreningar, främst i mark.

Falu kommun kan inte lita på att orter utanför länet ska hantera dessa föroreningar, utan kommunen behöver på ett ansvarsfullt sätt ta hand om sin historiska miljöbelastning.

Förslaget är att bygga ut området bakom Falu återvinning till en så kallad FA-deponi (farligt avfall-deponi). De förorenade massorna kan där sorteras och tvättas och därefter skulle cirka 90-95 procent i form av sand/grus kunna återanvändas i närregionen.

Ingarvet får ny detaljplan

Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny detaljplan för utökning av Ingarvets industriområde.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde samt att reglera delar av återvinningscentralens befintliga anläggning.

Verksamheterna ska regleras så att närboende inte utsätts för mer störningar än vad de kan förväntas tåla. Detaljplanen ska också redovisa kommunens intentioner att inte utvidga Ingarvets industriområdet ytterligare norrut.

Nya bostäder kan byggas vid Korsnäsvägen

Kommunfullmäktige beslutade också att anta en detaljplan för bostäder vid Korsnäsvägen/Hälsinggårdsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och vårdboende på fastigheterna Hälsinggården 1:410 och Hälsinggården 5:1.

Rolf Ericson Bil har flyttat sin verksamhet, vilket ger möjlighet att komplettera stadsdelen med bostäder. Planen ger möjlighet till en variation med både vårdboende och flerbostadshus i ett kollektivtrafiknära läge.

Bebyggelsen placeras längs med Korsnäsvägen i planområdets norra del och får vara från två våningar i västra och södra delen av planområdet upp till fem våningar i planområdets östra del, vilket ger möjlighet till en stor skyddad innergård.

Området bedöms rymma cirka 100-150 bostäder, beroende på storlek. Det behov av parkeringsplatser och ytor för lek, fysisk aktivitet och social samvaro som behövs, bedöms rymmas inom planområdet.

Sidan uppdaterad 2020-12-10