Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Militärer i uniform står samlade i grupp.

Miljoner avsätts för regementsetableringen

I mitten på december beslutade Riksdagen att Dalregementet ska återinrättas i Falun senast 2022. Nu har kommunstyrelsen beslutat att avsätta 3,2 miljoner kronor för att genomföra förberedelser för etableringen med högsta prioritet.

–Vi kan förvänta oss att regementsetableringen kommer att innebära ett intensivt och högprioriterat arbete under 2021, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Glädjen var stor när det för en dryg månad sedan stod klart att Dalregementet ska återinrättas i Falun. Enligt Riksdagens beslut ska de ske senast 2022, och nå full kapacitet under perioden 2026-2030.

Det ska finnas en utbildningskapacitet om cirka 200-250 inryckande värnpliktiga årligen och de ska till största delen hämtas regionalt.

Tidsplanen är snäv och det är mycket arbete som behöver utföras inför etableringen av det nya regementet. Det behöver ske i samverkan med både kommunala bolag och externa parter.

De aktuella frågorna ligger till största delen inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensområde, och förvaltningen får därför i uppdrag att under kommunstyrelsens ledning genomföra etableringen. Det hela får högsta prioritet.

Avsätter extra resurser

– Nu avsätter vi extra resurser för det så att andra planerings- och exploateringsärenden inte ska bli fördröjda, säger Joakim Storck.

Det är ännu inte klart var det nya regementet ska placeras men flera platser i anslutning till Faluns skjutfält vid Myran har föreslagits som lämpliga för etablering. Delar av Högbo har också diskuterats.

De olika alternativen ska analyseras och därefter ska en eller flera nya detaljplaner upprättas. Ny infrastruktur för området kommer också att behövas.

Under den inledande fasen och för 2021 beräknas kostnaderna uppgå till 1,5-1,7 miljoner kronor för utökning av interna resurser inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för projektledning, genomförande av planuppdrag och framtagning av exploateringsavtal, samt att förbereda eventuella fastighetsaffärer.

Ytterligare cirka 1,2-1,5 miljoner kronor beräknas behövas till externa kostnader för diverse konsulter/utredningar gällande trafik, miljö, buller, risk, gatudragningar, dagvatten och eventuella fastighetsaffärer.

En del av kostnaderna ska kunna debiteras Fortifikationsverket i efterhand.

Sidan uppdaterad 2021-01-12