Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Bild över bygget av det nya badhuset

Det nya badhuset ska ha en relaxavdelning

Det nya badhuset på Lugnet ska kompletteras med en relax, men kultur- och fritidsnämnden var inte enig i sitt beslut.

I det av kommunfullmäktige beslutade lokalprogrammet för badhuset fanns inte en relaxavdelning med, men i mars i år beslutade kultur- och fritidsnämnden att beställa förberedelser i byggkonstruktionen för att kunna möjliggöra en relaxavdelning.

Vid torsdagens sammanträde beslutade nämnden att det nya badhuset ska kompletteras med en relax.

–Tanken är att det kan bli en trivsam del av verksamheten på Lugnet. Relaxen ska bestå av en bastuavdelning med möjlighet till olika typer av bastubad, isrum för kontrast mot värmen och tyst rum med varma bänkar och utsikt över Lugnet. Relaxen ska även ha en varm och en kall pool utomhus samt utrymmen för att umgås, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Relaxen ska bli självfinansierad

Kalkylen visar att med 15 000 besökare per år så blir relaxen självfinansierad. Målbilden är 17 000 besökare, som i så fall skulle ge ett mindre ekonomiskt överskott.

–Tanken är alltså att relaxen ska bidra till att Falun blir trevligare utan att kräva skattepengar. Hela nämnden var nöjda med förvaltningens arbete med att ta fram underlag för beslut. Nu går ärendet vidare mot kommunstyrelse och kommunfullmäktige för beslut, säger Svante Parsjö Tegnér.

Falualliansens ledamöter tillsammans med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna yrkade bifall till förslaget. Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet då de inte var klara med sin interna process. Socialdemokraternas ledamöter yrkade på avslag.

Kultur- och fritidsnämnden har fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att ansvara för biblioteks-, kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet med en minskad ekonomisk ram.

–Det innebär ibland svåra avväganden och prioriteringar, säger Svante Parsjö Tegnér.

Gymmet i Slätta avvecklas

Nämnden beslutade att Slättasektionen ska bli en del av sektor fritid.

Slättabadet kommer i fortsättningen öppnas samtidigt med skolavslutningen. Sporthallen i Slätta drivs obemannad likt andra sporthallar och gymmet avvecklas.

–Förändringen innebär att 1 miljon kronor kan överföras till Kulturhuset tio14 som trots det har en besparing på 1,4 miljoner kronor. Ett arbete pågår med att utveckla Kulturhuset så att det ska kunna var en mer välkomnande plats för föreningslivet. Nämnden vill även se en öppen verksamhet mot barn- och ungdomar på Kulturhuset tio14 för att skapa jämlika möjligheter att få del av verksamheten, vilket kräver en ramväxling från ungdomssektionen på 600 000 kronor, säger Svante Parsjö Tegnér.

Fick information från isföreningarna

Nämnden fick också information av isföreningarna, som är sex olika klubbar som bedriver bandy,

ishockey, konståkning, curling och skridskoåkning och är aktiva på Lugnet.

–De informerade om sin syn på behovet av mer isytor med tak för att få en bra verksamhet som inte får ställas in på grund av regn eller värme. Verksamheten är viktig bland annat för barn och unga, säger Svante Parsjö Tegnér.

Sidan uppdaterad 2021-01-25