Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Får och lamm som går på stenigt underlag

Dikarbacken ska bli ett kulturreservat

Arbetet med att göra Dikarbacken till ett kulturreservat går vidare. Kultur- och fritidsnämnden hade en vägledningsdiskussion om ärendet vid sitt senaste sammanträde.

Falun är på väg att få sitt första kulturreservat – Dikarbacken.

Tanken är att bevara ett särpräglat odlingslandskap, som ligger beläget väster om Falu gruva och cirka tre kilometer från centrum.

På området driver också Naturskolan ett pedagogiskt jordbruk med kor, får, grisar och Kårebocken. Det har bland annat lett till att gammal åkermark som varit på väg att växa igen åter har öppnats upp efter djurens betande.

– Ett kulturreservat kan bli till stor glädje för Faluborna. Här kan man njuta av ett vackert landskap präglat av människors slit ända sedan 1300-talet. Att gå där handlar om att befinna sig i historien och samtidigt uppleva nutid och dåtid, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Området ska nu göras mer tillgängligt för allmänheten med bland annat förbättrade stigar, parkering och skyltar.

– Nämnden fick information och diskuterade praktiska frågor som finansiering, fastighetsfrågor och ändringar i reglementet för att göra kulturreservatet möjligt, säger Svante Parsjö Tegnér.

Världsarvet ska få en tydligare ansvarsfördelning

Vid det senaste sammanträdet diskuterade nämnden även världsarvet, som förövrigt fyller 20 år i år.

– Vi kom fram till att det inom Falu kommun behövs en tydligare ansvarsfördelning när det gäller världsarvet. Beslutet blev att ge förvaltningen ett uppdrag att utreda detta, något som skrevs in i verksamhetsplanen för 2021, säger Svante Parsjö Tegnér.

Musik i Dalarna får förmånlig hyresnivå

Musik i Dalarna kommer under ombyggnationen och tillbyggnaden av Kristinehallen att stå utan scen för repetitioner och konserter i den fastigheten.

Istället har Musik i Dalarna lämnat ett önskemål om att få ha viss repetition och valda konserter på stora scenen i Kulturhuset Tio14.

– Nämnden beslutade att Musik i Dalarna ska erbjudas en förmånlig hyresnivå då de använder stora scenen i Kulturhuset under ombyggnationen av Kristinehallen, säger Svante Parsjö Tegnér.

Hyresnivån kommer att följa gällande föreningstaxa.

Verksamhetsplan för 2021

Nämnden beslutade också om verksamhetsplan för 2021.

Här är några av sakerna som finns med i den beslutade verksamhetsplanen:

  • Utveckla lokaler för föreningslivet som till exempel kulturhuset och olika idrottsanläggningar.
  • Bidra till en meningsfull fritid för barn och unga.
  • Planera verksamheten vid nya badhuset.
  • Barn ska uppleva kultur i grundskolan via kulturgarantin.
  • Falun ska utvecklas som besöksmål inom områdena idrott, kultur och outdoor.
Sidan uppdaterad 2021-02-23