Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Skylt som det står Välkommen till Bjursås på.

En miljon kronor till ny multisportarena

Bjursås sockenråd får en miljon kronor för att tillsammans med Bjursås IK bygga en multisportarena. Kommunstyrelsen beslutade att sockenrådets ansökan skulle beviljas och pengarna tas från Stiftelsen för fritidens främjande, även kallad för VM-stiftelsen.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att 15 miljoner kronor av vinsten från skid-VM skulle avsättas till Stiftelsen för fritidens främjande, som har till ändamål att lämna bidrag till verksamhet eller projekt som ökar utbudet av och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter med tyngdpunkt på Faluns landsbygd.

Den här gången var det alltså en ansökan från Bjursås sockenråd som beviljades. Sockenrådet hade ansökt om att få en miljon kronor till bygget av en centralt belägen multiarena, vilket en enig kommunstyrelse sa ja till.

– Ett spännande projekt och ett bra exempel på hur stiftelsen som skapades av vinsten efter VM 2015 ger unika möjligheter att bidra till fritidsaktiviteter för barn och unga på landsbygden i Falu kommun, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.

Byggs på hockeyrinken

Tanken är att den centralt belägna aktivitetsplatsen, i form av en multisportarena, ska skapas på den befintliga ishockeyrinken vid Bjursåsskolan.

Där ska man kunna utöva olika boll- och racketsporter och målet är att arenan blir till en naturlig mötesplats för spontan fysisk aktivitet bland främst barn och unga.

I sin ansökan skriver sockenrådet att projektet kräver omfattande markarbeten, och att man i samband med dessa kommer att förbereda möjligheten till konstfrysning, då vintrarna blir allt kortare.

– Jag tycker att detta projekt är ett lysande exempel på vad man kan åstadkomma när man samverkar. Det visar styrkan i ett samhälle, säger kommunalrådet Mats Dahlberg (M).

Övriga beslut i urval

  • Projektet ”Prova på tillfällen i Källviksbacken” får 10 000 kronor ur Incitamentsfonden. Fem stycken skolidrottsföreningar i Falun vill ordna 5-6 prova-på-tillfällen i Källviksbacken. Det är en del i deras förebyggande arbete mot alkohol och droger. Fokus läggs på socioekonomiska förutsättningar, inkluderande och allas rätt att vara med samt integration. Projektet når ut till över 2 000 ungdomar och minst 15 vuxna är på plats och hjälper till vid varje tillfälle. Skidlärare som hjälper nybörjarna finns på plats och det finns slalomutrustning att låna för de som inte har egen utrustning.
  • Ett beslut fattades om att omfördela högst 5 055 054 kronor från kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser, för att täcka kvarvarande hyresbelopp för 2021 avseende kommunens inhyrda lokaler i Högbo. I händelse av att lokalerna hyrs ut vidare till extern part upphör finansieringen från kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser. 2016 tecknade dåvarande AIK (arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen) ett femårigt hyresavtal för Högbo i syfte att använda lokalerna till ett HVB-hem/stödboende. Sedan dess har antalet mottagna till Falun minskat kraftigt och därmed även behovet av lokaler. Lokalerna i Högbo är tömda. Till följd av detta belastar årshyreskostnaden på 5,5 miljoner kronor just nu sektor service fram till och med november 2021.
  • Falu kommun ingår avtal med Stiftelsen Dalarna Science Park och förbinder sig att till Stiftelsen under år 2021 - 2023 bidra med 2 000 000 kronor per år till insatser för näringslivsutveckling. Stiftelsen åtar sig att med de anslagna medlen som grund och i samverkan med Falu kommun bedriva projekt och verksamheter. Medlen kommer att användas som medfinansiering till olika insatser som syftar till att skapa tillväxt i nystartade företag samt i små och medelstora företag.
  • Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för nytt gruppboende i Lilla Källviken 2. Projektet avser ett gruppboende om 6 lägenheter med trolig inflyttning första halvåret 2022. Objektets läge blir även denna gång i Lilla Källviken, på kommunägd tomt. Gruppboendet kommer att uppföras enligt samma koncept som tidigare använts gällande Herrhagsvägen, Kopparvägen, Zinkstigen och Lilla Källviken med hänsyn tagen till förbättringsförslag från verksamheten.
  • Ett samarbetsavtal om idéburet offentligt partnerskap tecknas mellan Falu kommun och Röda Korset Falun. 2. Totalt ges 800 000 kronor i bidrag till Röda Korset för anställning av processledare i 24 månader. Samarbetsavtalet avser samverkan mellan Röda Korset Falun och Falu kommuns Integrationsenhet avseende stödinsatser för 60 ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen i Falun. Samarbetsavtalet reglerar åtaganden, organisation och ekonomiska förutsättningar för verksamheten.

 

Sidan uppdaterad 2021-02-24