Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Killar som spelar hockey

Strategi tas fram för kommunens islekbanor

Nu ska en ny strategi tas fram för kommunens islekbanor. Strategin ska sedan utgöra ett underlag för beslut och prioriteringar kring exempelvis lokalisering och skötsel av islekbanorna.

Under vintern har det kommit in många frågor och synpunkter på islekbanorna i Falu kommun.

Det har bland annat funnits frågor kring hur driften fungerar på olika håll runt om i kommunen, men det har också kommit in önskemål om nya islekbanor.

På kommunfullmäktige i förra veckan fanns ett medborgarförslag om att återuppta spolningen av islekbanan i Varggården, och ärendet remitterades vidare till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny strategi för islekbanorna.

– Strategin ska sedan utgöra ett underlag för beslut och prioriteringar som rör islakbanor i hela kommunen, och kunna svara på hur behovet av islekbanor ser ut, var de bör lokaliseras och vad det finns för förutsättningar för drift och underhåll av banorna. I och med det så blir det även tydligare om det finns ett behov av att uppföra nya islekbanor, säger nämndordförande Susanne Martinson (C).

Förvaltningen kommer att arbeta fram en projektbeskrivning som sedan ska presenteras för nämnden för att ytterligare sätta upp ramarna för vad denna strategi ska innehålla.

– Till exempel ska den beskriva hur man kan skapa balans mellan tilldelade resurser och identifierat resursbehov. Den ska också ligga till grund för bedömningar kring utbud av islekbanor i ett längre perspektiv. Strategin ska även ge svar på hur man kan säkerställa att det finns islekbanor med hög kvalité, säger Susanne Martinsson.

Lokalisering av utegym diskuteras

Nämnden tog också ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att se över lämplig lokalisering av utegym.

– Vi har idag ett flertal förslag som har lämnats in från medborgare om att anlägga utegym på olika platser. Med detta uppdrag så får förvaltningen göra en översyn var det är mest lämpligt. Det är många saker som behöver fungera för att det ska bli bra. Det kan handla om tillgång till parkeringsmöjligheter, tillgång till el och andra faciliteter som är nödvändiga för att skapa säkerhet, tillgänglighet och trygghet, säger Susanne Martinsson.

Riktlinjer för hur vägvisningar utformas

Ett tredje uppdrag som förvaltningen får ta tag i, handlar om att ta fram riktlinjer för att göra likvärdiga bedömningar i samband med ansökningar om vägvisning på kommunala vägar till olika turistmål, evenemang, serviceanläggningar med mera.

– Dessa riktlinjer finns inte idag och skulle underlätta både för den sökande att veta vad som gäller samt att det underlättar handläggningen, säger Susanne Martinsson.

Sidan uppdaterad 2021-03-17