Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Bild på tälthallen som är grå

Tälthallen kan komma att ersättas av ishall

Ska det byggas fler ishallar på Lugnet? Det är en fråga som kultur- och fritidsnämnden diskuterar just nu.

– Under en tid har frågan om vi ska investera i fler ishallar eller inte varit aktuell. Planen är att vi ska kunna ta ett beslut i frågan vid sammanträdet i maj. I april kommer vi att ha en vägledningsdiskussion, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

I september 2020 fick kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en mindre förstudie där man bland annat skulle titta på förutsättningarna för att skapa en permanent utökning av antalet takade isytor i Falun. Förstudien har gjorts med stöd av Lugnet i Falun AB och konsultfirman Ramböll.

- Isföreningarna i kommunen har även de varit delaktiga i arbetet och de har presenterat ett eget förslag som kallas ISAK , och som nämnden tidigare har fått en presentation av, säger Svante Parsjö Tegnér.

Vid det senaste sammanträdet fick nämnden en presentation av förstudien.

– Det finns fyra olika alternativ beskrivna i förstudien som har gjorts. Nu får beslutsprocessen ha sin gång, säger Svante Parsjö Tegnér.

Så här säger Svante om de fyra alternativen som finns med i förstudien:

  1. "Minusalternativet": Idag hyr Falu IF en tälthall på Lugnet sedan 2014. Omklädningsrum finns i form av baracker. Lösningen var tänkt som en tillfällig lösning. Minusalternativet innebär att avtalet inte förlängs och att den isytan då återgår till en utomhusrink. Det här skulle givetvis försämra möjligheterna att bedriva issport i Falun.
  2. ”Nollalternativet”: Den befintliga tälthallen ersätts av en permanent ishall, där även riktiga utrymmen för omklädning ingår. Detta innebär en viss standardhöjning och något höjda driftskostnader.
  3. ”Plusalternativet”: Isföreningarnas förslag kallat ISAK. Tre nya hallar uppförs. Det innebär att befintlig bandyplan får en egen hall. Tälthallen över den tidigare utomhusrinken ersätts av en permanent träningshall. Vidare byggs en hall för curling. Det här ger bättre förutsättningar för samtliga issporter, men även höjda driftskostnader. En sådan lösning kräver utökad ekonomisk ram till investeringar och drift, något som kommunfullmäktige i så fall får ta ställning till.
  4. En träningshall uppförs på annan plats i kommunen, det vill säga inte på Lugnetområdet. Detta har utretts då nämnden ansåg att vi behöver fundera på andra alternativ än att placera en till ishall på Lugnet. Nackdelen med en sådan lösning är att det blir relativt dyrt.

Nämndens övriga beslut i korthet

  • Nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bilda kulturreservatet Dikarbackens odlinglandskap. Nämnden tog också beslut om en skötsel och restaureringsplan. Syftet är att bevara det gamla odlingslandskapet och göra det tillgängligt för friluftsliv. Här ska också barn och unga få möjlighet att lära sig mer om hur människor som arbetade i Falu gruva under århundradenas lopp röjde undan skog och brukade marken via världsarvspedagogik. Tanken är också att skapa ett besökscentrum med hus, toaletter, parkering, stigar som fungerar för rullstol, rastplatser och skyltar. Det kommer att ske i etapper. Iden till kulturreservatet väcktes via medborgarförslag av Helge Sonntag 2008. Naturskolan som redan finns på plats behöver permanenta djurstallar och ekonomibyggnader men de behoven är inte beroende av själva reservatsbildningen.
  • Nämnden beslutade att förvaltningen ska utreda vidare ett medborgarförslag om en lokal för styrkelyft ihop med föreningsliv och barn-och utbildningsförvaltningen
  • Nämnden ber kommunstyrelsen om ett extra ramtillskott på 600 000 kronor till sommarlovsaktiviteter. Pandemin har bidragit till att ungdomar blivit mer socialt isolerade när de inte kan umgås som vanligt. Nämnden vill göra en insats för att skapa ett trevligt sommarlov för Faluns unga. Den extra satsning på sommarlovsaktiveter som är tänkt att göras är bara möjlig att genomföra med ramtillskott.
  • Kultur och fritidsförvaltningen ska utreda vidare ett medborgarförslag angående Fritidsbank. Vid en sådan lämnar privatpersoner in begagnade saker som sedan kan lånas ut till allmänheten. Eventuellt kan detta förlängas till Falu energi och vattens "Återbruk" vid återvinningsstationen.
  • Nämnden beslutade att förvaltningen ska utreda vidare ett medborgarförslag om allmänhetens sporthall. Den verksamheten innebär att man gratis kan använda våra idrottshallar när de inte är uppbokade. Nämnden vill ha ett samarbete med idrottsföreningarna för att detta ska bli verklighet. Om en idrottsförening kan ta ansvar för att låsa upp och ha folk på plats så kan idrottshallen vara öppen för spontanidrott. På Lugnet finns anställd personal på plats och där är lokalerna redan tillgängliga för "allmänhetens sporthall".


Sidan uppdaterad 2021-03-27