Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Illustration över nya Kristinehallen

Illustration som visar hur den nya entrédelen på Kristinehallen kan komma att se ut.

Detaljplanen antagen - nu kan Kristinehallen byggas om

Kommunfullmäktige har nu enigt beslutat att anta den nya detaljplanen för Kristinehallen och Kristinegymnasiet.

Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra en om- och tillbyggnad av Kristinehallen för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för salsmusik och evenemang samt repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen.

Ett annat syfte är att möjliggöra en tillbyggnad av Kristinegymnasiet med lokaler för undervisning. Ett syfte är också att skydda och bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna: Läroverksbyggnaden, Institutionsbyggnaden och Gymnastikbyggnaden

– Nu kan arbetet med Faluns och Dalarnas nya konserthus och hemvist för länsmusiken Musik i Dalarna fortsätta. Det känns väldigt bra, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Avsiktsförklaring tecknades redan 2019

Det var i december 2019 som Falu kommun, Musik i Dalarna och Region Dalarna tecknade en gemensam avsiktsförklaring, som uttryckte den gemensamma viljan att gå vidare med en tillbyggnad och ombyggnad av Kristinehallen. Allt för att skapa ett större och bättre konserthus.

Vid torsdagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen som möjliggör om- och tillbyggnaden av Kristinehallen.

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under perioden den 22 december 2020 till den 22 januari 2021. Under granskningstiden inkom 55 yttranden som främst handlade om ett alternativ till att bygga om och till Kristinehallen.

Något datum för själva byggstarten finns ännu inte utsatt.

Vad kommer då bygget att kosta?

Falu kommun arbetar utifrån en budget angiven i avsiktsförklaringen till 155 miljoner kronor för om- och tillbyggnad +17 miljoner kronor för utemiljön.

I stort så är det den stora tillbyggnaden på 2 500 kvadratmeter som kostar mest, det är en tillbyggnad där stommen ovan mark görs som en träbyggnad.

Sidan uppdaterad 2021-04-16