Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Dalateaterns logga på murad vägg.

Dialog förs med Dalateatern angående lokaler

Dalateatern behöver mer ändamålsenliga lokaler. Något som Falu kommun vill lösa i dialog med teatern och regionala kultur- och bildningsförvaltningen.

Dalateaterns lokaler ligger i centrala Falun och i direkt anslutning till Kulturhuset tio14.

Delen där teatern huserar stod klar redan 1988, och teatern har vid ett flertal tillfällen lyft fram att lokalerna inte är anpassade för dagens verksamhet.

Falu kommun har därför inlett en dialog med Dalateaterns ledning och styrelse kring behovet av ändamålsenliga lokaler för teaterns verksamhet. Under dialogen har det framkommit att det finns ett behov av ombyggnad och utbyggnad.

Den fortsatta dialogen med Dalateatern och den regionala kultur- och bildningsförvaltningen kommer att vara inriktad på att hitta en lösning som tillgodoser teaterns behov av ändamålsenliga lokaler på både kort och lång sikt.

Förslaget kan vara om- och tillbyggnad av Dalateaterns befintliga lokaler, men det kan också vara en flytt till andra lämpliga lokaler som kan ställas i ordning för ändamålet.

Kommunstyrelsens beslutade att ge kommundirektör Pernilla Wigren i uppdrag att hålla i den fortsatta dialogen.

– Jag ser fram emot en bra fortsatt dialog med teaterledningen och teaterns styrelse så att vi tillsammans hittar en bra lösning för Dalateaterns framtid i Falun, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.

Markanvisningsavtal för kvarteret Rödbro förlängs

Falu kommun bjöd hösten 2018 in till markanvisningsdialog för Kvarteret Rödbro, som ligger intill Knutpunkten. I dag är det en tillfällig grusparkering på platsen.

Men tanken är att kvarteret ska bebyggas med en byggnad som kan tänkas innehålla garage, bostäder och kommersiella lokaler.

Den 18 november 2019 tecknade kommunen och Hemfosa Projektutveckling & Bygg AB, numera SBB PuB AB, ett markanvisningsavtal avseende kvarteret Rödbro.

Fram tills nu har SBB under markanvisningstiden initierat inledande arbeten för projektets genomförande tillsammans med en byggentreprenör.

Vid sidan om arbetet med projektering har även bolaget jobbat med uthyrning av de kommersiella delarna i kvarteret, men på grund av covid-19 har uthyrningsprocessen påverkats och försenats.

Därför ansöker nu SBB om en förlängning av markanvisningstiden fram till och med den 2 maj 2022. Det nuvarande avtalet löper ut den 17 juni 2021.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna en förlängning av markanvisningsavtalet. Ärendet ska upp i kommunfullmäktige för slutligt beslut.

– När Kvarteret Rödbro står klart som kommer det betyda mycket för att knyta ihop området mellan Knutpunkten och Resecentrum. Nu anar vi kanske slutet på pandemin vilket förhoppningsvis innebär att uthyrningen tar fart, säger Joakim Storck.

VM-pengar till bana för radiostyrda bilar

Nu delas nya pengar ut från Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun. 2016 beslutade kommunfullmäktige att 15 miljoner från VM-vinsten skulle sättas i stiftelsen.

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till verksamhet eller projekt i Falu kommun som ska öka utbudet av och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter med tyngdpunkt på Falu landsbygd.

–Tidigare var huvuddelen av ansökningarna främst inriktade mot olika typer av fysisk aktivitet, men efter hand så har det blivit en större blandning där många ansökningar också handlar om kultur och kulturutbud för unga. Det är roligt att kreativiteten flödar på landsbygden, säger Joakim Storck.

Den här gången beslutade kommunstyrelsen att bevilja följande ansökningar:

  • Sundborns GoiF får 359 605 kronor. Pengarna ska användas till att anlägga en bana för de som har intresse av radiostyrt, och framförallt radiostyrda bilar. Området där banan avses byggas ligger intill skolan i Sundborn och ligger nära lekpark, hinderbana, idrottshall och fotbollsplan. Inom ramen för projektet ska radiostyrt också bli en egen verksamhetsgren i Sundborns GoiF.
  • Vintjärns intresseförening får 52 800 kronor. Föreningen driver sedan många år en badplats i Vintjärn. Pengarna ska bland annat användas till nya badbryggor och komplettering av sand på badplatsen.
  • Carl- och Karin Larssons släktförening får 23 000 kronor. Föreningen vill bidra till ett ökat kulturutbud i Sundborn för i första hand barnfamiljer. Pengarna ska användas till att erbjuda barnteater under perioden 22-25 juli 2021. Två föreställningar om dagen ska ges.
  • Kråkan kultur och teater får 87 000 kronor. Pengarna ska användas till uppsättningen av familjemusikalen ”Teddybjörnen Fredriksson och jakten på Silverhåven”. Musikalen bygger på Lasse Berghagens bok med samma namn. Premiären är planerad att hållas den 26 december 2021 och totalt ska tio föreställningar av musikalen ges,
Sidan uppdaterad 2021-04-30