Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Porträttbild på nya chefen

Helena Bergman

Helena Bergman är kommunens nya HR-chef

Det är nu klart att Helena Bergman blir Falu kommuns nya HR-chef. Helena har varit tillförordnad HR-chef sedan 1 november 2020.

– Det är med stor glädje och ödmjukhet inför uppdraget som jag tackar ja till rollen som HR-chef i Falu kommun. Under mina dryga 3,5 år i kommunen har jag sett hur våra medarbetare gör en fantastisk insats varje dag för dem vi finns till för, säger Helena Bergman.

– Jag har under hennes tf-skap fått lära känna hennes starka utvecklingskraft och hennes förmåga till struktur och effektivitet. Ser verkligen fram emot att driva personalfrågor tillsammans med Helena, säger kommundirektör Pernilla Wigren.

Tillförordnad chef

Helena klev in som tillförordnad HR-chef den 1 november 2020, när kommunens dåvarande HR-chef skulle sluta för att ta sig an nya utmaningar.

Innan dess har Helena Bergman arbetat i cirka tre år på kommunen främst som projektledare och verksamhetsutvecklare för projektet ”Breddad rekrytering genom attraktivare arbetsplatser”, och med arbetsgivarvarumärket ”Jobb som märks”.

Vad gjorde du innan du kom till Falu kommun?

– Jag är personalvetare i grunden och har haft olika HR-roller de senaste 16 åren, främst i kommuner, men även privat och statligt. Innan jag kom till Falu kommun arbetade jag bland annat med ledarutveckling och värdegrundsfrågor. Jag har även arbetat med eritreanska nyanlända mäns etablering på arbetsmarknaden. Det var oerhört givande och jag lärde mig mycket, säger Helena Bergman.

Finns det några speciella utmaningar på kommunen framöver?

– Nu efter drygt ett år av corona-pandemi är många medarbetare i stort behov av återhämtning och därför känns arbetsmiljöfrågan extra prioriterad, tätt följd av ledarutveckling och kompetensförsörjning. Stora puckar alla tre, men jag tror inte på att bara göra enstaka insatser, utan vi behöver ta ett helhetsgrepp och tänka nytt tillsammans. På personalkontoret kommer vi att fortsätta vara ett viktigt stöd för medarbetare och chefer, både vad gäller specialistkunskaper och system, slutar Helena Bergman.

Sidan uppdaterad 2021-05-10