Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

En ismaskin far fram på bandyplan

Ska bandyn i Falun få en hall? Omöjligt är det inte, men frågan ska utredas vidare.,

Ska bandyn i Falun få tak över huvudet?

En enig kultur- och fritidsnämnd beslutade vid sitt senaste sammanträde att gå vidare med en fördjupad utredning kring utvecklingen av isanläggningarna på Lugnet.

Förvaltningen ska genomföra utredningen i nära samarbete med Falu kommuns isföreningar och i dialog med Lugnet i Falun AB.

Utredningen ska undersöka de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för nämnden att hyra nybyggda anläggningar av Lugnet i Falun AB och drifta dem för föreningsliv, falubor och besökare.

En delrapport ska redovisas för nämnden i september och utredningen ska redovisas för nämnden i oktober.

– Målet är att kommunfullmäktige i november 2021 ska ha ett gott beslutsunderlag och kunna ta ställning till en utveckling av kommunens isytor, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Hur isytorna ska utvecklas i Falun, och på Lugnet, har utretts under en längre tid. En förstudie har tagits fram.

I dialog med isföreningarna

Arbetet har skett i dialog med nio olika isföreningar som är verksamma i Falun. Isföreningarna är engagerade i konståkning, curling, hastighetsåkning, bandy, ishockey och kälkhockey.

En enig kultur- och fritidsnämnd beslöt att gå vidare med en fördjupad utredning av det så kallade plusalternativet.

Det skulle innebära att det på Lugnet byggs en hall över befintlig bandyplan, en ny curlinghall byggs och den tältlösning som finns på plats över uterinken ersätts av en permanent träningshall.

– Bakgrunden är att det i Falu kommun finns ett stort intresse för issporter och att befintliga anläggningar inte räcker till. Ett varmare klimat ställer till med problem. En satsning på isytor kan bidra till en utveckling av issporterna och ge goda förutsättningar för föreningarna. Det ger rikare förutsättningar för en aktiv och rolig fritid för alla falubor, säger Svante Parsjö Tegnér.

Nämndens övriga beslut i korthet

  • Inom ramen för projektet "Tillsammans för varje barn", som nu övergår i ordinarie verksamhet, ska fritidsledare samverka med skolans personal. Syftet är att fånga upp och stötta barn och unga i ett tidigt skede när de till exempel har mycket frånvaro. Samarbetet startar i höst på Britsarvsskolan.
  • Fritid för unga planerar nu utifrån de nya "pandemiregler" som troligtvis börjar gälla från 1 juni. Det kan då bli tillåtet att ha aktiviteter för något större grupper. En lokal ska ordnas på Lugnet, då många ungdomar vistas där på fritiden. Ungdomars önskemål om sommaraktiviteter som bad, grillkvällar och fiske ligger till grund för planeringen för sommaren 2021.
  • Kultur och fritidsnämnden ser ut att få ett underskott i prognosen för 2021. Främst beror detta på minskade intäkter inom fritidssektorn när det inte går att ta emot besökare som vanligt på grund av pandemin. Detta gäller exempelvis Lugnets badanläggning.
  • Bidrag övriga ändamål. 1,1 miljoner kronor delas ut i stöd till föreningar som äger egna anläggningar.
  • Kultur- och fritidsnämnden beslutade att en ny lokalförsörjningsplan ska tas fram. Den nuvarande planen berör bara idrottsanläggningar, men i den nya planen ska även kulturlokaler tas med.
Sidan uppdaterad 2021-05-28