Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Mats Dahlberg och Joakim Storck tillsammans

Kommunalråden Mats Dahlberg (M) och Joakim Storck (C) tillsammans.

Falualliansens förslag till budget 2022

Nu har den politiska ledningen i Falun – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Falupartiet – presenterat sitt förslag till budget och flerårsplan för åren 2022-2024.

– Vi har lagt en expansiv, men ansvarsfull budget. Den rådande pandemin för med sig en osäkerhet och nämnderna får en förstärkning på drygt 80 miljoner kronor, varav 37 miljoner hamnar hos socialnämnden, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Budgeten för 2022 är lagd för att ge ett resultat på 26,8 miljoner kronor, eller 0,7 procent.

Det är en bra bit från kommunens inriktning om god ekonomisk hushållning där resultatet ska uppgå till två procent. Reserven är satt till ”bara” 17 miljoner kronor.

– I nuläget håller vi inte fast vid målet på två procent som god ekonomisk hushållning. Vi har försökt minska risken för större avvikelser och har tagit höjd för högre kostnader i budgeten. Prognosen för socialnämnden i år visar på ett underskott på 60-70 miljoner kronor, men där är en del coronarelaterat. Meningen är att socialnämnden ska komma i ekonomisk balans under 2022, säger Joakim Storck och fortsätter:

– Överskottet vi fick 2020 är delvis reserverat för att täcka framtida behov.

Fem övergripande målområden

Vid presentationen av budgeten lyftes det fram att den bygger på fem övergripande målområden:

1)God utbildning till alla, 2) Egen försörjning, 3) Växande näringsliv, 4) Attraktiv boendekommun, 5) Bekämpa klimatförändringen.

– Vi täcker in målen i Agenda 2030. Vi gör också en satsning på processledare som ska hjälpa nämnder och förvaltningar att arbeta övergripande mot målen.

Extra tillskott till nämnderna

I flerårsplanen för 2021 har nämnderna fått en generell uppräkning på 1 procent. Den politiska ledningen väljer dock att ge nya tillskott utöver detta.

Barn- och utbildningsnämnden får 12 miljoner kronor, omvårdnadsnämnden 15 miljoner, socialnämnden 37 miljoner, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 6,3 miljoner, myndighetsnämnden 2 miljoner och kultur- och fritidsnämnden 3,6 miljoner kronor.

Omvårdnadsnämnden får därtill ett statsbidrag på 25 miljoner kronor och kultur- och fritidsnämnden kan tillgodo sig räkna 2 miljoner kronor för hyressänkning på Lugnet.

Fortsatt hög investeringstakt

Investeringstakten i Falun kommer att vara fortsatt hög i ett par år till, Investeringsvolymen under 2022 är satt till hela 622 miljoner kronor.

– Det finns dels ett eftersatt behov att fylla, dels behov av nyinvesteringar i skolor och äldreboenden. Andra satsningar görs på Lugnetanläggningen (badhuset), Kristinehallen och Dalateatern. Vi måste och tar också höjd för driftkostnader kopplade till investeringar, säger Joakim Storck.

Nya skolor prioriterade

Den politiska ledningen ville också framhålla några särskilda satsningar som man valt att göra.

– Nya skolor i Sundborn och Vika ligger högt på vår priolista. Vi tillför också 20 nya platser på vård- och omsorgsboendet Slottet. Vi avsätter också 1,8 miljoner kronor för att säkra Kulturföreningen Magasinet som arena för samtidskultur. Vi vill också att det ska finnas intimskydd, mensskydd, på alla kommunala skolor och toaletter, och tar med pengar i budgeten för detta, säger Joakim Stock.

Extra pengar läggs också på Världsarvet Falun, till isytor på Lugnet, Kulturskolan, bildandet av kulturreservatet Dikarbacken, digitalisering och bredband samt på processledare för uppfyllelsearbetet med Agenda 2030.

Här hittar Falualliansens hela förslagsskrivelse Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-06-07