Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

En illustration över Vasaparken

En illustration över hur Vasaparkens andra etapp ser ut.

Beslutat av kommunstyrelsen 8 juni

Kommunstyrelsen beslutade att ge ett igångsättningstillstånd för Vasaparken etapp 2, förutsatt att kommunfullmäktige vid sitt budgetsammanträde i juni fastställer en ändrad investeringsram för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Etapp 1 av Vasaparken utfördes 2019 – 2020.

Upphandling av entreprenör pågår nu för etapp 2 för planerat utförande under 2021 – 2022.

De medel som från början avsattes var visserligen rätt uppskattade totalt sett men genomförandet är försenat och kostnaderna under 2022 blir 7,5 miljoner kronor högre än planerat. En omfördelning av investeringsmedel måste därför göras i budget för 2022 om arbetet ska kunna fortskrida enligt plan.

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastställda investeringsbudget för 2021 finns 9,5 miljoner kronor avsatta för projekt Vasaparken. Öppnas i nytt fönster. I den politiska ledningens förslag till Årsplan med budget 2022 – 2024 har 7,5 miljoner kronor avsatts för projektet i nämndens investeringsbudget för år 2022.

– Vasaparken kommer att fylla en viktig funktion som en grön oas i området nära resecentrum och Knutpunkten, men också för de boende i området där det planeras för fler bostäder, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Pengar till Sundborn ur VM-stiftelsen

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Sundborns sockenråds ansökan om 507 000 kronor ur Stiftelsen för fritidens främjande, även kallad för VM-stiftelsen.

Under 2020 startade man i Sundborn ett arbete med att bygga cykelbanor.

Nu ska nästa steg tas och det handlar om att bli utmärkt som cykeldestination, men för att klara de kraven måste det finnas en servicestation.

Och det är just till det som sockenrådet ska använda den största delen av de beviljade pengarna.

Servicestationen ska anläggas vid kyrkan i byn och blir då en samlingspunkt och startpunkt med information kring området i form av skyltar och annat.

Torrtoaletter ska anläggas vid Kyrkuddens rekreationsområde och en del av pengarna är också tänkta att gå till projekteringsmedel för de längre cykellederna.

–Det är väldigt roligt att det ekonomiska resultatet från skid-VM 2015 möjliggör så mycket spännande utveckling i kommundelarna på landsbygden. Det finns ett stort engagemang, säger Joakim Storck.

Sidan uppdaterad 2021-06-09