Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Vy från sjösidan av Tisken in mot stan.

En rening av Tisken är åter aktuell. Kommunen vill göra en förstudie kring detta och söker ett statsbidrag för att finansiera arbetet med förstudien.

Söker statsbidrag för förstudie om rening av Tisken

Falu kommun ska ansöka om statsbidrag för en förstudie om rening av sjön Tisken. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt extra sammanträde på måndagen.

– Beslutet om en förstudie kring rening av Tisken innebär att vi får ett beslutsunderlag för att kunna avgöra om det alls är möjligt att ge sig i kast med detta gigantiska projekt, säger kommunalrådet Mats Dahlberg (M).

Ett projekt för att rena Tisken, och möjlighet att söka bidrag för det projektet, undersöktes under 2020.

Utifrån den undersökningen föreslås nu att en omfattande förstudie görs samt att statsbidrag för den förstudien söks från länsstyrelsen.

Förstudien ska utgå från tidigare utredningar gjorda inom Falu kommun och andra myndigheter för att besvara frågor rörande hur stor del av Tisken som behöver saneras, vilka åtgärder som behövs göras i Faluån för att förhindra fortsatt kontaminering, vilken reningsmetod som ska användas, kostnaden för projektet, samt möjligheten att söka statsbidrag för ovanstående.

Ett omfattande projekt

Rening av sjön Tisken är ett omfattande projekt både ekonomiskt och tidsmässigt. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 200 miljoner kronor.

Frågan om rening av Tisken har utretts under 1990- och 2000-talet, och har under innevarande mandatperiod aktualiserats på nytt.

Falu kommunhar varit i kontakt med länsstyrelsen och gör efter det bedömningen att frågan om statsbidrag behöver utredas ytterligare med extern kompetens.

Att frågan om statsbidrag inte kan besvaras på ett enkelt sätt beror på sjön Tiskens beskaffenhet, Faluåns beskaffenhet samt naturvårdsverkets statsbidragskriterier.

För att få statsbidrag från Naturvårdsverket är ett av grundkriterierna att en sanering av sjön ska vara en engångssanering. Risk för återkontaminering ske inte föreligga.

– Det som komplicerar frågan om Tiskens rening är det läckage som kommer från all den slagg som stora delar av Falun är byggt på, säger Mats Dahlberg.

Sidan uppdaterad 2021-06-15