Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Skylt med Bjursås på.

Kommunen skriver avtal med Bjursås IK

Bjursås IK får ett tioårigt nyttjanderättsavtal – med skötselansvar - för hockeyrinken vid Bjursåsskolan. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid sitt senaste sammanträde.

Bjursås IK vill tillsammans med Bjursås sockenråd utveckla den gamla hockeyrinken vid Bjursåsskolan till att vara en multiarena för året-runt-nyttjande.

Meningen är att den ska kunna användas av Bjursåsbor och föreningar. Placeringen i direkt anslutning till skolan gör också att skolans verksamheter kan använda sig av anläggningen.

– Tanken är att olika sporter ska kunna bedrivas både spontant och i organiserad form. Givetvis ska det precis som förut gå att åka skridskor när vädret tillåter. Till det kommer det i framtiden gå att utöva flera andra sporter, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Nya avgifter på biblioteken

Nämnden beslutade också att anta ett förslag om nya avgifter på biblioteken.

– Bland annat tas förseningsavgiften på lån bort, säger Svante Parsjö Tegnér.

I samband med att förverkliga bibliotekssamarbetet i Dalarna behöver biblioteken införa gemensamma avgifter. Det blir logiskt för biblioteksanvändarna om avgifterna är desamma oavsett vilket bibliotek man använder.

Enhetliga avgifter ökar också likvärdigheten för användarna och minimerar extra administration i det gemensamma biblioteksdatasystemet.

Förändringen gäller följande: Förseningsavgifter tas bort. Ersättningsavgifterna samordnas och alla kommuner antar schablonavgifter för medier som inte återlämnas.

Diskussion om konstpolicy

Vid sitt sammanträde hade även nämnden en vägledningsdiskussion om konstpolicy.

Det handlar om det regelverk kommunen har för att köpa in konst. Policyn berör dels större inköp vid nybyggnation enligt den så kallade "en procents regeln", det vill säga att en procent av byggkostnaderna ska gå till konst, men även inköp för mindre summor.

– Nämnden var enig om att det är lämpligt att beslut om konst ska skötas av sakkunniga tjänstepersoner och att politiker ska hålla sig på "armlängds avstånd". Det avgörande för inköpen ska vara konstnärliga värden, säger Svante Parsjö Tegnér.

Sidan uppdaterad 2021-06-21