Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två tjejer som kollar på elektronisk skärm.

För förtroendevalda

På den här sidan hittar du som förtroendevald praktisk information om arvode och ersättning, problem med iPads, ändring av kontaktuppgifter och hur du avsäger dig uppdrag.

Arvoden och ersättningar

Ersättning för enskilt uppdrag

Arvodesblanketten Enskild rapportPDF används när du vill begära ersättning för ett enskilt uppdrag du har varit på. Blanketten lämnas till nämnden/styrelsen som har gett dig uppdraget. Tänk på att vid en inbjudan till seminarium, möte eller liknande utgår ingen ersättning (frivillig närvaro) om inget annan anges i inbjudan.

Arvodesbestämmelser

ArvodesbestämmelsernaWord reglererar vilka uppdrag förtroendevalda har rätt att få ersättning för.

Förlorad arbetsinkomst

Intyg om förlorad arbetsinkomstPDF lämnas till personalkontoret.

Vid frågor om förlorad arbetsinkomst och ersättningar kontakta Lönecenter, telefonnummer: 023-836 00.

Förlorad semesterförmån samt pension och försäkring

Kommunens informationsblad om pension med meraPDF

KPA Pensions faktablad om bestämmelser kring pension (PBF)PDF

KPA Pensions faktablad om bestämmelser kring pension (OPF-KL)PDF

Faktablad om GrupplivsförsäkringPDF

Problem med Ipad

Vid problem med appen Netpublicator kontakta din nämndsekreterare.

Kontakt IT-avdelning

Vid problem med iPads kontakta IT-avdelningen via Helpdesk IT, telefonnummer: 023-877 77. 

Guide för självhjälp

Det finns även en iPad guidePDF för självhjälp som du som förtroendevald kan ta hjälp av.

Ändring av kontaktuppgifter

Meddela din nämndsekreterare så snart dina kontaktuppgifter har ändrats.

Avsägelse av uppdrag som förtroendevald

Om du vill avsluta ett förtroendeuppdrag ska du lämna in en skriftlig avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas och från vilket datum. Du ska lämna avsägelsen till nämndfunktionen på stadskansliet/rådhuset.

Om du lämnar alla uppdrag som förtroendevald, ansvarar du för att återlämna din Ipad till IT avdelningen och nyckelbrickan till kommunens reception på Egnellska huset (serviceförvaltningen).

Sidan uppdaterad 2018-01-05