Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Arvoden och ersättningar

Ersättning för enskilt uppdrag

Arvodesblanketten Enskild rapportPDF används när du vill begära ersättning för ett enskilt uppdrag du har varit på. Blanketten lämnas till nämnden/styrelsen som har gett dig uppdraget. Tänk på att vid en inbjudan till seminarium, möte eller liknande utgår ingen ersättning (frivillig närvaro) om inget annan anges i inbjudan.

Arvodesbestämmelser

Arvodesbestämmelser 2019-2022PDF reglerar vilka uppdrag förtroendevalda har rätt att få ersättning för.

Se även Tillämpningsanvisningar arvodePDF.

Förlorad arbetsinkomst

Intyg om förlorad arbetsinkomstPDF lämnas till personalkontoret.

Vid löneförändring eller byte av arbetsgivare ska ett nytt intyg om förlorad inkomst lämnas in. 

Vid frågor om förlorad arbetsinkomst och ersättningar kontakta Lönecenter, telefonnummer: 023-836 00.

Förlorad semesterförmån samt pension och försäkring

Kommunens informationsblad om pension med meraPDF

KPA Pensions faktablad om bestämmelser kring pension (PBF)PDF

KPA Pensions faktablad om bestämmelser kring pension (OPF-KL)PDF

Faktablad om GrupplivförsäkringPDF

Sidan uppdaterad 2021-01-14