Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som tittar på en datorskärm och ler.

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK)

Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen har ansvar för fyra olika politik- och verksamhetsområden som alla syftar till att utveckla individers möjlighet till egen försörjning och full delaktighet i samhället.

Förvaltningens verksamhet

  • Arbetsmarknadsinsatser för personer som anvisats av arbetsförmedlingen eller socialtjänsten, feriearbeten för skolungdomar. Som viktiga verktyg för dessa insatser finns Arbetscenter för arbetsträning och rehabiliteringsinsatser.
  • Utbildning och kompetensutveckling av vuxna; såväl anställda som arbetslösa.
  • Flyktingmottagning enligt de avtal som tecknas med Migrationsverket.
  • Integrationsfrämjande aktiviteter enligt Integrationspolitiskt program för Falu kommun och delområde likabehandling i folkhälsoprogrammet.

För alla deltagare inom förvaltningens verksamheter upprättas individuella handlingsplaner som kontinuerligt följs upp och, om behov finns, revideras.

Ansvariga

Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen styrs av kommunstyrelsen där Susanne Norberg (S) är ordförande och en arbetsmarknads- integrations- och kompetenschef (högsta tjänsteman).

Susanne Norberg

Ordförande kommunstyrelsen
Telefon: 023-822 06
E-post: susanne.norberg@falun.se

Maria Jonsson

Förvaltningschef på arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK)
Telefon: 023-822 29
E-post: maria.jonsson@falun.se

Övriga ansvariga

För förvaltningen ansvariga på respektive avdelning, se sidan AIK:s organisation.

Sidan uppdaterad 2018-09-19