Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

AIK:s organisation

Arbetscenter

Särskilda arbeten inom kommunen för arbetsträning och rehabilitering
Arbetscenters verksamhet

Ansvarig på arbetscenter

Niklas Wolff, enhetschef
E-post: niklas.wolff@falun.se

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsinsatser för personer som är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden, samordnar sommarjobb och anordnar sommarskola.

Ansvarig på arbetsmarknadsenheten

Pia Larshans-Bodare, enhetschef
E-post: pia.larshans.bodare@falun.se

Integrationsenheten

Flyktingmottagande för nyanlända med uppehållstillstånd, boende för ensamkommande flyktingbarn, mångfaldsarbete, samordning integrationsfrågor.

Ansvarig på integrationsenheten

Mats Berglund, enhetschef
E-post: mats.berglund@falun.se

Vuxenutbildningsenheten

Vuxenutbildning på gymnasienivå, studievägledning.
Komvux (SFI, Grundvux, Särvux) ligger under denna enhet.

Ansvarig på vuxenutbildningen

Elisabeth Lundgren, enhetschef
E-post: elisabeth.lundgren@falun.se

Ansvarig på Komvux

Annika Paulsson, Rektor Komvux
E-post: annika.paulsson@falun.se

Sidan uppdaterad 2018-03-23