Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre unga på skolgård.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolan i Falun ska vara en plats där varje elev får möjlighet att växa med kunskap utifrån vars och ens förutsättningar. Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att samordna, planera och ge stöd till skolans olika verksamheter.

Ansvarsområden

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med strategiska, övergripande frågor som berör hela verksamheten. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är vi cirka 1950 anställda, vi har 2650 barn i förskola och pedagogisk omsorg, 5500 elever i grundskola inklusive förskoleklass och 1800 elever i gymnasieskolan. I fritids­hemsverksamheten finns cirka 1500 barn.

Barn- och utbildningsnämndens ansvar omfattar för­skola, grundskola, gymnasieskola, särskola. De olika skolformerna leds av varsin verksamhets­/skolformschef. Varje förskola, grundskola och gymnasieprogram har en ansvarig förskolechef/rektor. Barn- och utbildningschef och övrig ledningspersonal bildar ledningsgrupp.

Förvaltningens verksamheter

  • Falu förskola
  • Falu grund- och särskola
  • Falu gymnasium och särgymnasium
  • Elevhälsan
  • På lika villkor
  • Familjecentralen

Ansvariga

Förskola och skola i Falu kommun styrs av en barn- och utbildningsnämnd (politisk nämnd) och en barn- och utbildningschef (högsta tjänsteman).

Liza Lundberg

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 076-677 08 95
E-post: liza.lundberg@falun.se

Jonatan Alamo Block

Barn- och utbildningschef
Telefon: 023-825 20
E-post: jonatan.alamo.block@falun.se

Övriga ansvariga

För förvaltningen ansvariga på respektive avdelning, se sidan Barn- och utbildningsförvaltningens organisation.

Sidan uppdaterad 2018-04-12