Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skolans organisation

Förvaltningsledningen

Ledningsgruppen består av barn- och utbildningschef, biträdande barn- och utbildningschef, nämndsekreterare, förvaltningsekonom. Dessutom verksamhetscheferna för elevhälsan och förskolan, skolformscheferna för grundskolan och gymnasiet.

Kontakt förvaltningsledningen

Kontakta förvaltningsledningen

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen samordnar och administrerar:

 • Diarium och synpunktshantering
  Posthantering, ärenderegistrering och förvaltningssamordning. Handlägger synpunkter och klagomål.
 • Elevadministration grundskolan
  Elevregistrering, flyttanmälan, betygs- och ämnesprovsregistrering, skolpliktsbevakning, uttag av statistik.
 • Skolskjutsar och kultur
  Planering av skolskjutsar och kulturfrågor.
 • Lokaler
  Samordning av lokaler, organisering av flyttar, stöd i arbetsmiljö- och brandskyddsfrågor.
 • IT/kommunikation
  Samordning av IT-system. Kommunikation internt och externt. Tillsyn av skolans webb.

Kontakt administrativa avdelningen

Kontakta administrativa avdelningen

Ekonomiavdelningen

Kontakt ekonomiavdelningen

Kontakta ekonomiavdelningen

Skolutveckling

Sidan uppdaterad 2018-01-05