Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild över Falun tagen ovanfrån

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen består av sektor ledningsstöd och sektor service. Chef för kommunstyrelseförvaltningen är kommundirektören.

Sektor ledningsstöd

Under den här sektorn finns fyra kontor, se information om dessa under sidan Sektor ledningsstöd.

Chef på sektor ledningsstöd

Pernilla Wigren
E-post: pernilla.wigren@falun.se

Sektor service

Se information om sektorn och ansvariga på sidan Sektor service och Sektor service organisation.

Chef på sektor service

Teija Joona
E-post: teija.joona@falun.se

Styrning

Sektorerna lyder direkt under kommunstyrelsen och förvaltningscheferna.

Sidan uppdaterad 2022-08-15