Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som tittar i en bok

Sektor Arbetsmarknad, integration och kompetens (AIK)

Sektor Arbetsmarknad, integration, och kompetens har ansvar för fyra olika politik- och verksamhetsområden som alla syftar till att utveckla individers möjlighet till egen försörjning och full delaktighet i samhället.

Förvaltningens verksamhet

  • Arbetsmarknadsinsatser för personer som anvisats av arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller försäkringskassan, sommarjobb för skolungdomar. Som viktiga verktyg för dessa insatser finns Arbetscenter för arbetsträning och rehabiliteringsinsatser.
  • Utbildning och kompetensutveckling av vuxna; såväl anställda som arbetslösa.
  • Flyktingmottagning enligt de avtal som tecknas med Migrationsverket.
  • Integrationsfrämjande aktiviteter enligt Integrationspolitiskt program för Falu kommun och delområde likabehandling i folkhälsoprogrammet.

För alla deltagare inom förvaltningens verksamheter upprättas individuella handlingsplaner som kontinuerligt följs upp och, om behov finns, revideras.

Ansvariga

Sektor Arbetsmarknad, integration och kompetens styrs av kommunstyrelsen där Joakim Storck (C) är ordförande och en arbetsmarknads- integrations- och kompetenschef (högsta tjänsteman).

Joakim Storck

Ordförande kommunstyrelsen
E-post: joakim.storck@falun.se

Maria Jonsson

Chef på Sektor Arbetsmarknad, Integration och Kompetens (AIK)
E-post: maria.jonsson@falun.se

Övriga ansvariga

För ansvariga på respektive avdelning, se sidan Sektor AIK:s organisation.

Sidan uppdaterad 2020-05-06