Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ledningsförvaltningens organisation

Personalkontoret

Personalkontorets övergripande mål är att initiera, driva och utveckla processer som stödjer verksamheter i kommunen. Parallellt med detta ska personalkontoret utöva arbetsgivarrollen enligt de delegationer som gäller. Personalkontoret har till uppgift att samordna kommunens arbetsgivarfrågor och på kommunstyrelsens uppdrag leda projekt och driva frågor inom hela HR-området.

Ansvarig på personalkontoret

Richard Mårtensson, HR-chef
Telefon: 023-821 11
E-post: richard.martensson@falun.se

Kommunikationskontoret

Varje förvaltning har ett kommunikationsansvar för sin egen verksamhet men det övergripande ansvaret ligger på kommunikationskontoret.

Avdelningen drar upp riktlinjer, strategier för hur kommunikationsbehovet bäst ska tillgodoses. Bland annat arbetar man med policyfrågor, utbildning, att stötta förtroendevalda och förvaltningar i kommunikationsfrågor, produktion av informationsmaterial, kommunens webbplats med mera.

Ansvarig på kommunikationskontoret

Emelie von Bothmer, kommunikationschef
Telefon: 023-821 22
E-post: emelie.von.bothmer@falun.se

Ekonomikontoret

Verksamhetsplaner samt policies och riktlinjer för ekonomi- och upphandlingsverksamhet är exempel på arbete som ekonomikontoret utför.

Dessutom jobbar man med kommunens budget, redovisning och finansiering är andra viktiga uppgifter, liksom upphandling av varor och tjänster via ramavtal.

På uppdrag genomför ekonomikontoret också utbildningar, upphandlingar och kommunövergripande ekonomiska utredningar.

Ansvarig på ekonomikontoret

Kjell Nyström, ekonomichef
Telefon: 023-864 50
E-post: kjell.nystrom@falun.se

Stadskansliet

Stadskansliet har följande funktioner:

  • BRÅ (brottsförebyggande rådet)
  • Centralarkiv
  • Demokrativägledare
  • Juridik
  • Konsument Falun
  • Nämndfunktion
  • Riskhanteringsfunktion

Ansvarig på stadskansliet

Inger Klangebo
Telefon: 023-821 25
E-post: inger.klangebo@falun.se

Sidan uppdaterad 2017-10-11