Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ledningsförvaltningens organisation

Personalkontoret

Personalkontorets övergripande mål är att initiera, driva och utveckla processer som stödjer verksamheter i kommunen. Parallellt med detta ska personalkontoret utöva arbetsgivarrollen enligt de delegationer som gäller. Personalkontoret har till uppgift att samordna kommunens arbetsgivarfrågor och på kommunstyrelsens uppdrag leda projekt och driva frågor inom hela HR-området.

Ansvarig på personalkontoret

Kjell Nyström, tillförordnad personalchef
Telefon: 023-864 50
E-post: kjell.nystrom@falun.se

Kommunikationskontoret

Kommunikationskontoret har ansvar för Falu kommuns övergripande kommunika­tion – ett uppdrag som omfattar många olika delar. Här är några exempel:

  • Vara ett kommunikationsstöd till hela organisationen, till exempel ta fram strategier, berätta om beslut och projekt, producera kampanjer och se till att kommunikationen är tillgänglig.
  • Ansvara för webbplatsen falun.se och kommunens närvaro i sociala medier. Här handlar det dels om innehåll, dels om teknik.
  • Stärka och utveckla bilden av platsen Falun och arbetsgivaren Falu kommun – viktigt för att klara framtidens välfärd.

Ansvarig på kommunikationskontoret

Emelie von Bothmer, kommunikationschef
Telefon: 023-821 22
E-post: emelie.von.bothmer@falun.se

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret ansvarar för de kommunövergripande processerna för planering och uppföljning. I arbetet ingår upprättande av kommunens årsplan med budget, årsredovisning, delårsrapport och periodrapporter. Vidare har ekonomikontoret kontroll på och förser kommunen med finansiella medel samt samordnar framtagande av kommunövergripande jämförelser.

Ekonomikontoret tar även fram beslutsunderlag, bereder och föredrar utredningar i ekonomiska frågor, vägleder organisationen i internkontrollfrågor, svarar för metod- och kompetensutveckling inom det ekonomiska området samt är ett stöd i ekonomiska frågor där kommunen och kommunkoncernen som helhet är i fokus.

Ekonomikontorets dagliga produktion, där kontoret ansvarar för hantering av inkommande leverantörsfakturor, in- och utbetalningar samt kravverksamhet.

Ansvarig på ekonomikontoret

Sari Nilsson, tillförordnad ekonomichef
Telefon: 023-868 60
E-post: sari.nilsson@falun.se

Stadskansliet

Stadskansliet har följande funktioner:

  • BRÅ (brottsförebyggande rådet)
  • Centralarkiv
  • Demokrativägledare
  • Juridik
  • Konsument Falun
  • Nämndfunktion
  • Riskhanteringsfunktion

Ansvarig på stadskansliet

Kerstin M Söderlund, kanslichef
Telefon: 023-871 17
E-post: kerstin.m.soderlund@falun.se

Sidan uppdaterad 2018-04-13