Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Närbild på hand som ritar hjärta på maken med krita.

Socialförvaltningen

Stöd, trygghet, möjligheter, gemenskap, medbestämmande och respekt - det är några av nyckelorden i socialförvaltningens (även kallad socialtjänsten) breda verksamhet.

Följande lagar styr socialförvaltningens arbete

 • Socialtjänstlagen (SoL)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Lagen om vård av unga (LVU)
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
 • Offentlighets- och sekretesslagen

Socialförvaltningens verksamhet

  • stöd till barn, ungdom och familjer
  • stöd till personer med missbruks- eller beroendeproblem
  • ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer
  • insatser till funktionshindrade enligt LSS
  • tillståndsgivning för servering av alkohol
  • stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
  • familjerådgivning
  • stöd till våldsutsatta personer i nära relationer
  • övrigt vuxenstöd 

  Ansvariga

  Socialförvaltningen styrs av socialnämnden och förvaltningschef (högsta tjänsteman).

  Anders Lindh

  Ordförande i socialnämnden
  Telefon: 023-823 10
  E-post: anders.lindh@falun.se

  Ylva Renström

  Förvaltningschef på socialförvaltningen
  Telefon: 023- 827 94
  E-post: ylva.renstrom@falun.se

  Övriga ansvariga

  För förvaltningens ansvariga på respektive avdelning, se sidan Socialförvaltningens organisation.

  Sidan uppdaterad 2019-01-21