Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialförvaltningens organisation

Vuxensektionen

Vuxensektionen ansvarar för ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer liksom stöd och behandling till personer i Falu kommun med missbruks- och beroendeproblem samt deras anhöriga. De ansvarar också för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, stöd till personer i våld i nära relationer samt familjerådgivning och övrigt vuxenstöd.

Organisationsschema för vuxensektionenPowerpoint

Ansvarig på vuxensektionen

Åsa Johansson - chef på vuxensektionen.
Telefonnummer: 023-830 00

Barn-, ungdoms- och familjesektionen

Barn-, ungdoms- och familjesektionen (med bland annat Dialogen och HVB-hemmet Bubo) ansvarar för stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer samt förebyggande insatser.

Organisationsschema för barn-, ungdoms- och familjesektionenPDF

Ansvarig på barn, ungdoms- och familjesektionen

Magnus Nordahl - chef på barn-och familjesektionen.
Telefonnummer: 023-830 00

Sektion LSS

Sektion LSS ansvarar för insatser enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sektionen är indelad i två chefsområden där Therese Holst ansvarar för service- och gruppbostäder och Christina Lans för korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet och myndighethetsutövning.

Organisationsschema för LSS-sektionenPDF

Ansvarig på LSS-sektionen

Christina Lans - chef på LSS-sektionen.
Telefonnummer: 023-830 00

Therese Holst - chef på LSS-sektionen.
Telefonnummer: 023-830 00

Staben

Staben har stödfunktioner till övrig verksamhet. I staben ingår den administrativa enheten som ansvarar för personaladministration, ekonomi och budget, sammanträdesadministration, information och kansli. Här finns också utvecklings- och IT-enheten som arbetar med utveckling och support av förvaltningens IT-system. Utvecklings- och IT-enheten ansvarar även för frågor som rör kvalitetsuppföljning, utvärdering, verksamhetsutveckling, egenkontroll och Lex Sarah utredningar. Här finner du också socialförvaltningens studentsamordnare.

Ansvarig

Britt-Marie Bäckström - Utvecklings- och administrativ chef.
Telefonnummer: 023-830 00

Socialförvaltningens reception

Vill du ansöka eller fråga om någon social tjänst kan du ringa eller besöka socialförvaltningens reception (på andra våningen i Stadshuset som ligger vid stora torget). Där får du vägledning och vidare information om vart du ska vända dig.

Receptionens öppettider:
Måndag-fredag klockan 9-12 och 13-16.

Vi har tystnadsplikt!

Vi har tystnadsplikt! Det betyder att uppgifter om dig inte får lämnas ut till obehöriga. Sekretessen gäller även mot andra myndigheter, såvida du inte lämnat samtycke till kontakt.

Sidan uppdaterad 2020-05-06