Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som ritar på whiteboardtavla.

Hur styrs kommunen?

Här har vi samlat all information och länkar till det som rör vision, mål och styrning i Falu kommun.

Viktiga delar i styrningen är kommunens styrmodell och planerings- och uppföljningsprocessen.

I Falu kommun styr vi våra verksamheter genom kommunens vision och tydliga mål. Dessa antas av våra politiker för att sedan verkställas av kommunens olika förvaltningar och bolag. Uppföljningen är viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i den fortsatta planeringen.

Sidan uppdaterad 2024-04-25