Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Målområde 2 :

Kommunen som organisation och arbetsgivare

Falu kommun ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning redan idag och kommer över tid bli alltmer utmanande. För att kunna upprätthålla den service som kommunens medborgare förväntar sig behöver kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare - stå högt upp på dagordningen.

Falu kommun ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Både för de som söker sin första anställning och för de som vill stanna kvar med olika möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

Åren med pandemi har lett till många nya insikter om arbetsliv, arbetsplatsens betydelse och frisknärvaro. De lärdomar som dragits ska användas när en delvis ny arbetskultur utformas med fokus på frisknärvaro, effektivitet och tillit. Samtliga – politiker, tjänstepersoner och välfärdsarbetare – vet att allas vår uppgift är att leverera bästa möjliga service och välfärd till kommunens medborgare.

Pandemin har även lett till nya insikter om vår organisations sårbarhet. Bemanningen inom äldreomsorgen har varit och är fortsatt en utmaning. Det finns anställda som för att ge god omsorg fortsatt arbetar med skyddsutrustning.

För att klara av att ge god omsorg till kommunens mest sårbara medborgare är det särskilt viktigt att utveckla arbetsmiljön inom omsorgen. God omsorg och en bra arbetsmiljö med förutsättningar att ge nämnda omsorg är tätt sammanlänkade.

  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda möjligheter till kompetens- och
    karriärsutveckling.
  • Öka frisknärvaron bland våra anställda
  • Uppmuntra och belöna goda effektiviseringsidéer
  • Under mandatperioden utreda och påbörja införande av arbetsskor för egen personal inom hemtjänst, särskilda boenden, LSS och socialpsykiatrin

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Globala mål
Indikatorer relevanta för målområdet
Sidan uppdaterad 2024-05-21