Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Målområde 6:

Livet som äldre

I Falun ska du ha ett gott liv som äldre

Vi lever allt längre och därmed ökar andelen äldre i befolkningen. Det innebär att behoven inom äldreomsorgen kan komma att öka både i bemärkelsen antal omsorgstagare och vilken slags omsorg som behövs.

För att möjliggöra för en ökad livskvalité hos äldre med särskilt stort vårdbehov och säkerställa framtida omsorgsbehov ska möjligheten att erbjuda fler äldre plats på särskilt boende utredas.

Många äldre signalerar intresse för att flytta till ett så kallat trygghetsboende. Kommunen ska vara behjälplig för intressenter för uppförandet av trygghetsboenden men också aktivt söka kontakt med möjliga företag.

Förutsättningarna för den privata hemtjänst som bedrivs i kommunen idag ska ses över. Möjligheten att välja hemtjänstutförare ska inte vara begränsad till endast ett fåtal, utan gälla alla. Samtidigt måste ersättningen för transporter – skälet till att företagen drog sig tillbaka från landsbygden – motsvara de faktiska kostnaderna.

För att på bästa sätt kunna ge den omsorg som våra äldre förtjänar – med hög kvalité, valfrihet och ett värdig bemötande – behöver kommunens anställda ges bra förutsättningar. En god arbetsmiljö och hög kvalité i omsorgen hänger tätt samman.

Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön behöver stärkas genom färre timanställda och fler tillsvidareanställda. Det ger ökad trygghet både för de anställda och för omsorgstagaren.

Vidare ska arbetsskor införas för samtliga vårdnära arbetsgrupper inom omsorgen.

Vid upphandling av omsorgsboenden står kvalitén och ett klokt användande av skattemedel i fokus. Därför är det självklart att krav på heltid och schyssta villkor är en del av upphandlingsunderlaget.

Omsorgen för våra äldre sker ibland i samverkan med Region Dalarna. För att säkerställa att det vid dessa tillfällen blir så bra som möjligt – för individen, kommunen och regionen – måste samarbetet med regionen stärkas och utvecklas.

Samverkan inom regionen behöver även stärkas avseende tillväxtfrågor. En stärkt tillväxt och utveckling i regionen som helhet kommer att komma samtliga kommunmedborgare till del och således även våra äldre.

  • För att öka livskvalitén hos äldre med stort behov av omsorg så ska möjligheten att erbjuda fler äldre plats på särskilt boende utredas
  • Vara en attraktiv boendekommun för äldre genom att möjliggöra för fler trygghetsboenden i hela kommunen
  • Falu kommuns kravspecifikation för LOV hemtjänst ska göras om så att de företag som erbjuder hemtjänst i kommunen måste erbjuda sina tjänster till alla medborgare oavsett var i kommunen omsorgstagaren bor
  • Vidare måste ersättningssystemen anpassas så att LOV företagens ersättning avseende transporter på ett bättre sätt överensstämmer med de faktiska kostnaderna
  • God arbetsmiljö och kvalité i omsorgen av äldre är tätt sammanlänkade. Vid upphandling av särskilda boenden är heltid som norm och schyssta arbetsvillkor en självklar del av de krav som kommunen ställer i upphandlingsunderlaget
  • För en bättre kvalité i omsorgen ska kommunens omsorgstagare möta färre personal per omsorgsvecka
  • Den vård om omsorg som erbjuds präglas av valfrihet hög kvalité och värdigt bemötande
  • Fler äldre (pensionärer 65 +) ska få erbjudas möjligheten att äta lunch på skolor bland annat som en del i att minska matsvinnet
  • Samverka regionalt för att stärka sjukvården och regional tillväxt

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Globala mål

Indikatorer och uppföljning

Indikatorer relevanta för målområdet
Sidan uppdaterad 2024-05-21