Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilkö med avgaser

Koldioxidbudget för Falu kommun

En koldioxidbudget är den mängd koldioxid som exempelvis en kommun som mest får lov att släppa ut i framtiden, om kommunen ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Falu kommun tog fram sin första koldioxidbudget år 2021. Den är senast uppdaterad i september 2023. Budgeten gäller för hela den geografiska kommunen.

Krävs 11,8 procents minskning varje år

Koldioxidbudgeten visar att Falu kommun behöver minska sina utsläpp med nära 12 procent varje år för att kommunen ska ta sin del av ansvaret för minskade utsläpp. Om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer kommer vi ha överskridit vår koldioxidbudget redan om åtta år, år 2031.

Alla måste bidra

Det är inte bara den kommunala verksamheten som ingår i koldioxidbudgeten, utan alla företag som verkar och personer som bor inom kommunen. Kommunen som organisation har ett stort ansvar men kommer inte att kunna nå målen om inte alla andra också hjälper till. För att vi ska nå målen om minskade koldioxidutsläpp behöver alla göra förändringar.

Kommunorganisationens andel av Faluns koldioxidutsläpp har uppskattats till 10 procent.

Ta del av budgeten

Här kan du bekanta dig med Faluns andel av den globala koldioxidbudgeten – Faluns koldioxidbudget.

Faluns digitala koldioxidbudget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koldioxidbudget för Falu kommun september 2023 - tillgänglighetsanpassad version Öppnas i nytt fönster.

Koldioxidbudget för Falu kommun september 2023 - utskriftsvänlig pdf Pdf, 25.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Parisavtalet: I Parisavtalet har världens länder enats om att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

Koldioxidbudget: Våra koldioxidutsläpp lagras i atmosfären och driver den globala temperaturökningen. FN:s klimatpanel har beräknat den mängd koldioxid som återstår att släppa ut om vi ska efterleva Parisavtalet. Denna mängd brukar kallas vår globala koldioxidbudget. Den globala koldioxidbudgeten kan fördelas till lokal nivå, som till exempel en kommun.

Sidan uppdaterad 2023-09-26