Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Collage av bilder på ungdomar

Lokal klimatsamverkan transporter - digital konferens 13 oktober 2021

Onsdagen den 13 oktober erbjuder vi en öppen digital sändning av konferensen ”Lokal klimatsamverkan transporter – Tillsammans minskar vi utsläppen snabbare”. Konferensen startar med kl. 09:00 och avslutas kl 16:00. Vi erbjuder inte chattmöjlighet i den digitala konferensen.

Här sänder vi konferensen live den 13 oktober 2021

Om konferensen

2020-talets största utmaning handlar om hur vi bemöter klimatförändringen. Sveriges klimatmål för inrikes transporter är att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010, samt en helt fossilfri fordonsflotta till 2045. Det krävs krafttag från både branschen och politiken för att vi ska nå klimatmålet.

Lokalt finns det starkt engagemang och vilja att bidra till omställningen i transportsektorn. Det finns också en nykter insikt om nödvändigheten i att arbeta tillsammans för att åstadkomma resultat.

Den här konferensen handlar om att bereda plats för gemensam framtidsspaning och dialog mellan transportörer som trafikerar Falun och Borlänge och kommunernas politiker och sakkunniga tjänstepersoner. Vi tror att samverkan är nyckeln till att nå framgång!

Program

Block 1 – Gemensam framtidsspaning – vilka hållbara förnybara tekniker ska man satsa på?

 • 09.00 Inledning. Joakim Storck, kommunstyrelsens ordförande i Falu kommun hälsar välkommen.
 • 09.15 Sigvard Orre, Scania (60 min). Berättar om fordonsindustrins utmaningar och Scaniakoncernens strategi.
 • 10.20 Mikael Antonsson, Gasum (20 min). Berättar om flytande gas roll i övergången till fossilfritt – möjligheter och utmaningar.
 • 10.40 – 10.55 Kaffe
 • 10.55 Jonas Flach, Circle K (20 min). Berättar om drivmedelsbranschens planering i framtiden.

Block 2 – Vad behöver hända för att transportsektorn ska våga investera i ny fossilfri fordonsteknik?

 • 11:20 Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen Dalarna, Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Berättar om färdplan transporter, nuläget, möjligheter och utmaningar framåt.
 • 11.35 Lunch
 • 12.30 Case Per Bondemark, Maserfrakt (15 min)
 • 12.50 Vad kan det offentliga göra lokalt för att stimulera genomförandet? (15 min). Anders Karlin, Chef Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen. Anders berättar vad kommunerna i upphandlingssamverkan gör kring inriktningsmålet miljömässig hållbarhet vid upphandling med fokus på resurshushållning och omställning till fossilfritt. (Ny upphandlingspolicy, nämndplan 2021-2023, upphandlingsplan, utbildningar – var finns utmaningarna och möjligheterna …).
 • 13.10 Färdriktning, VAD vill Falu och Borlänge kommun uppnå? (20 min). Mats Dahlberg, kommunalråd Falu kommun och representant i GNU samt Mari Jonsson, kommunalråd Borlänge representant i GNU. Berättar om mål och prioriteringar och uppföljning som ska motivera organisationerna att arbeta strategiskt med upphandlingar.
 • 13.40 Vad kan det offentliga göra lokalt för att bidra till att infrastruktur för tankning och laddning kommer på plats? Möjligheter/Utmaningar (30 min). Christian Olhans, Borlänge Energi. Daniel Asplund, Falu Energi och Vatten. Den stora investeringen som transportbranschen måste göra – hur ska den triggas och betalas? Vad kan det offentliga göra för att driva fram genomförandet?

Block 3 – Vilka frågor och osäkerheter står i vägen för er/vår omställning till fossilfritt?

 • 14.15 Gruppdiskussion inklusive kaffe (30 min) OBS, paus för digitala deltagare. Reflektera tillsammans över vilka frågor ni skulle vilja ställa till dagens expertpanel. Vilka frågor och osäkerheter står i vägen för er/vår omställning till fossilfritt?
 • 14.45 Expertpanelen besvarar och diskuterar era frågor.
 • 15.45 Cecilia Berg och Joakim Storck – Hur går vi vidare med nästa steg?
 • 16.00 Avslutning
Sidan uppdaterad 2022-02-16