Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada tjejer ute i naturen

Mål och uppföljning

I mål- och resultatstyrning är det viktigt att de mål som de förtroendevalda formulerar får effekt i den berörda verksamheten. Uppföljningen är viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i den fortsatta planeringen.

Visionen och Agenda 2030 som ledstjärnor

Visionen och Agenda 2030 är ledstjärnor för kommunens långsiktiga utveckling. Detta konkretiseras i kommunfullmäktiges målområden. Målområden beskrivs i program för mandatperioden. De beskriver hur vi vill att det ska vara i Falu kommun och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden.

Uppföljning av arbetet

Vi följer upp vårt arbete för att se hur vi presterar (hur vi lever upp till våra mål och klarar kraven på god ekonomisk hushållning) i våra delårsrapporter samt i årsredovisningen.

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer.

Sidan uppdaterad 2024-04-12