Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Webbsändning från kommunfullmäktige

2 april

Kallelse med föredragningslista för mötet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.


Tidigare webbsändningar

Sändningar 2020


Sändningar 2019

 • 5 december

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Överlämnande av Falu kommuns kommunpriser
  • Godkännanden av reglementen
  • Försäljning av kvarteret Rödbro
  • Medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplatsHandlingar och protokoll

 • 21 november

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Revisionsrapporter
  • Antagande av Parkeringsstrategi för Falu tätort
  • Godkännande av Besöksnäringsstrategi
  • Motioner och medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplatsHandlingar och protokoll

 • 15 oktober

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Budget med årsplan för Falu kommun 2020-2022
  • Svar på revisionsrapport Granskning intern kontroll
  • Antagande av detaljplan för småhusområdet vid Vällanstigen
  • Godkännande av Besöksnäringsstrategi
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktige del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWebbsändning kommunfullmäktige del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll

 • 12 september

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Antagande av detaljplan för kvarteret Rödbro - kvartersmarken.
  • Antagande av detaljplaneprogram för bostäder på del av Källviks- och Simonsberget
  • Svar på motion från Mats Nordberg (SD) Lokala ordningsföreskrifter kring tiggeri.
  • Revisionsrapport Kommunens hantering av orosanmälningar inom skolan och socialtjänsten.
  • Medborgarförslag, bland annat kallbadhus i Kålgården och utegym i Roxnäs.
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 17 juni

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Detaljplaner
  • Val av valberedning
  • Val av kommunrevisor
  • Revisionsrapport: Betalas oseriösa leverantörer?
  • Interpellationer och medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 27 maj

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Falu kommuns årsredovisning 2018
  • Kommunfullmäktiges ansvarsprövning
  • Godkännande av besöksnäringsstrategi
  • Granskningsrapport: Bokslut och årsredovisning 2018-12-31 Falu kommun
  • Granskningsrapport: Bokslut och årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Dala Mitt
  • Val av ledamöter, ersättare och presidion i kommunens nämnder för mandatperioden
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.
 • 4 april

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Justering av kultur- och fritidsnämndens inriktningsbeslut för simhall i Falun
  • Revisionsrapport: Granskning av den kommunala lönenämnden
  • Motioner, interpellationer och medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 7 mars

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Begäran om utredning gällande de juridiska och ekonomiska förutsättningarna att skapa samarbete vid HVB-placeringar.
  • Revidering av beslut för projekt nytt vård- och omsorgsboende i Britsarvet. Medborgarförslag: Elfsborgs parkeringssituation.
  • Medborgarförslag: Sommaraktivitet i hoppbacken på Lugnet.
  • Medborgarförslag: Att lyfta stadskärnans handel.
  • Medborgarförslag: Nytt konserthus i kvarteret posten.
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 7 februari

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Godkännande av samverkansavtal för länsgemensamt E-arkiv.
  • Svar på medborgarförslag Minskning av utsläpp från transporter i Falun.
  • Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten i Bergsgården.
  • Motioner med mera.
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.


Sändningar 2018

 • 13 december

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Överlämnande av Falu kommuns kommunpriser
  • Val av ledamöter, ersättare och presidium i kommunens nämnder för
   mandatperioden 2019-2022
  • Frågor, delegationsärenden, medborgarförslag med mera.
  Webbsändning Falu kommunfullmäktiges pristagare 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWebbsändning Kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterProtokoll från mötet publiceras på Handlingar och protokoll. 
 • 22 november

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Fastställande av Årsplan med budget 2019-2021
  • Anslag ur Falu Stads Besparingsfond 2018
  • Medborgarförslag
  Webbsändning 22 novemberlänk till annan webbplats
  Protokoll från mötet publiceras på Handlingar och protokoll. 
 • 1 november

  Bland annat detta togs upp under mötet:
  • Viktiga val gjordes, bland annat val av kommunens revisorer, val av kommunfullmäktiges presidium, val av kommunstyrelse, val av kommunalråd och oppositionsråd.
  Webbsändning 1 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Protokoll från mötet publiceras på Handlingar och protokoll. 
 • 11 oktober

  Bland annat detta togs upp under mötet:
  • Delårsrapport 2018-08-31 för Falu kommun och sammanställning av de kommunala bolagen
  • Motioner och medborgarförslag
  På grund av tekniska problem så saknas tyvärr cirka 30 minuter i början av mötet.Webbsändning 11 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
 • 13 september

  Bland annat detta togs upp under mötet:
  • Beslut om ny simhall
  • Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och Varpan
  • Kretsloppsparken
  • Motioner och medborgarförslag
  Webbsändning 13 septemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
 • 18 juni

  Bland annat detta togs upp under mötet:
  • Partierna presenterade sina budgetförslag och vad de vill lägga pengar på de närmaste åren.
  • Antagande av fördjupad översiktsplan för Falu tätort och Varpan.
  • Medborgarförslag, motioner, interpellationer och revisionsrapporter.
  Webbsändning 18 juni (del 1)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWebbsändning 18 juni (del 2)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWebbsändning 18 juni (del 3)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 17 maj

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Årsredovisning 2017.
  • Godkännande av Bostadsprogram för Falu kommun 2018-2021.
  • Frågor, interpellationer, motioner, medborgarförslag med mera.
  Webbsändning 17 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 12 april

  Under mötet fick man bland annat ta del av information om världsarvet.Webbsändning 12 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 8 februari

  På mötet behandlades bland annat:
  • Information om Skottlandsmodellen.
  • Medborgarförslag; medborgarförslagsställarna bjöds in för att presentera sina förslag.
  Webbsändning 8 februarilänk till annan webbplats
 • 8 mars

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Information om förberedelser inför Valet 2018.
  • Samverkansbeslut om tillnyktringsverksamhet.
  Webbsändning 8 marslänk till annan webbplats

Önskar du att se äldre sändingar?

Om du önskar att se äldre sändningar, kontakta oss så tar vi fram dem åt dig.

Sidan uppdaterad 2020-04-02