Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Webbsändning från kommunfullmäktige

14 december

Kallelse och föredragningslista

Kallelse med föredragningslista läggs ut cirka en vecka innan mötet på sidan Handlingar och protokolllänk till annan webbplats.

Tidigare webbsändningar

2017

23 november

På mötet behandlas bland annat:

 • Revidering och fastställande av årsplan med budget 2018–2020.

Webbsändning 23 november, del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning 23 november, del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

26 oktober

På mötet behandlas bland annat:

 • Revidering och fastställande av årsplan med budget 2018–2020.

Webbsändning 26 otoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14 september

På mötet togs bland annat detta upp:

 • Delårsrapport 2017-08-31 för Falu kommun och sammanställning av de kommunala bolagen samt revisionsrapport.

Webbsändning 14 september, del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning 14 september, del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15 juni

Heldagsmöte. På mötet togs bland annat detta upp:

 • Årsplan med budget för Falu kommun 2018–2020

Webbsändning 15 juni, del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning 15 juni, del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 maj

På mötet togs bland annat detta upp:

 • Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga prestationer.
  Börjar klockan 13.15.
 • Årsredovisning, revisionsberättelse för Falu kommun 2016.
 • Uppföljning och inriktning för Falu kommuns demokratiarbete
  2017.
 • Antagande av Kostpolitiskt program för Falu kommun.

Webbsändning 11 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 april

Under sammanträdet behandlades bland annat antagande av Kostpolitiskt program.

Webbsändning 11 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

9 mars

Under sammanträdet behandlades bland annat frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag.

Webbsändning 9 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 februari

På mötet togs bland annat detta upp:

 • Godkännande av avfallstaxa för 2017.
 • Bildande av naturreservatet Isalanäset.

Webbsändning 9 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2016

8 december

På mötet togs bland annat detta upp:

 • Överlämnande av Falu kommuns kulturpris, kulturstipendium,
  barn- och ungdomskulturpris, miljöpris, tillgänglighetspris
  och mångfaldsstipendium.
 • Godkännande av nytt kollektivtrafikavtal.

Webbsändning 8 decemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

24 november

På mötet togs bland annat detta upp:

 • Information om nya kollektivtrafiksavtalet med finansiering.
 • Revidering och fastställande av budget 2017 och
  ekonomisk plan 2018–2019.

Webbsändning 24 november del 1
Webbsändning 24 november del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20 oktober

På mötet togs bland annat detta upp:

 • Falu kommuns delårsrapport 2016-08-31 med årsprognos samt revisionsrapport.

Webbsändning 20 oktober - del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbsändning 20 oktober - del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 september

På mötet togs bland annat detta upp:

 • Antagande av detaljplan för livsmedelshandel vid Hanröleden, (Gruvbron 2).

Webbsändning 8 september - del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbsändning 8 september - del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16 juni

På mötet togs bland annat detta upp:

 • Budget 2017 och ekonomisk plan för 2018-19 samt mål för god ekonomisk hushållning.

Webbsändning 16 juni, del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbsändning 16 juni, del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12 maj

På mötet togs bland annat detta upp:

 • Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga prestationer.
 • Årsredovisning samt revisionsberättelse för Falu kommun 2015.

Webbsändning 12 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14 april

På mötet togs bland annat detta upp:

 • Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan
 • Kopparstadens försäljning av fastigheter.

Webbsändning 14 april, del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbsändning 14 april, del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-12-12