Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord med dator och händer som skriver.

Kommunrevisionen

Revisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunrevisionens möten 2022

Här följer en lista över beslutade möten för Kommunrevisionen under 2022.

27 januari 8.30-12.00 Revisionsmöte

Digitalt. Fastställande av projektplaner m.m.

1 mars 8.30-12.00 Revisionsmöte

Digitalt.

26 april 8.30-15.00 Revisionsmöte, årsredovisning, revisionsberättelse

Kommunfullmäktiges presidium.

25 maj 8.30-16.00 Revisionsmöte

Digitalt. Nämnddialoger.

21 juni 8.30-12.00 Revisionsmöte

Digitalt. Eventuellt studiebesök.

8 september 8.30-12.00 Revisionsmöte

Digitalt.

4 oktober 8.30-12.00 Revisionsmöte, delårsrapport

Kommunfullmäktiges presidium.

8 november 8.30-16.00 Revisionsmöte

Digitalt. Nämnddialoger.

13 december 8.30-12.00 Revisionsmöte

Planeringsmöte för 2023

Granskningsrapporter 2023

Ledamöter

     
    Sidan uppdaterad 2023-02-23