Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord med dator och händer som skriver.

Kommunrevisionen

Revisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Revisionens reglemente, mål och måluppföljning

Reglemente för revisorerna i Falu kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunrevisionens möten under 2019

  • 22-23 januari
  • 26 februari
  • 3 april
  • 10 maj
  • 12 juni
  • 2 september
  • 2 oktober
  • 13 november
  • 5 december

Granskningsrapporter


Sidan uppdaterad 2019-09-05