Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord med dator och händer som skriver.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen består av åtta förtroendevalda revisorer som arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorerna är oberoende och är inte valbara till nämnder och styrelser. Revisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå. Med sin granskning bidrar revisionen till den lokala demokratiska kontrollen i det politiska systemet.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunrevisionens möten 2024

2024-01-30 kl. 09:00-12:30

2024-02-27 kl. 09:00-12:30

2024-04-15 kl. 09:00-15:00

2024-05-07 kl. 09:00-12:30

2024 06-13 kl. 09:00-12:30

2024-09-17 kl. 09:00-12:30

2024-10-10 kl. 09:00-15:00

2024-11-12/13 kl. 09:00-16:00

2024-12-17 kl. 09:00-17:00

 

Ledamöter

Gösta Gebauer (C), ordförande

Lars Lundh (S)

Jenny Schäfer (SD)

Mats Rudert (M)

Anna Sörlin (KD)

Jan Lindholm (MP)

Margaretha Helgesson (L)

Sören Norlander (V)

Granskningsrapporter 2023

Sidan uppdaterad 2024-06-18