Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord med dator och händer som skriver.

Kommunrevisionen

Revisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunrevisionens möten under 2017

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april
  • 15 maj
  • 20 juni
  • 12 september
  • 17 oktober
  • 7 november
  • 12 december

Granskningsrapporter 2013

Löneprocessen 2013PDF

Sidan uppdaterad 2018-01-05