Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord med dator och händer som skriver.

Kommunrevisionen

Revisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunrevisionens möten 2020

 • 9-10 januari
 • 7 februari
 • 15 april
 • 12 maj
 • 10 juni
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 11 november
 • 15 december

Granskningsrapporter


Jan Lindholm

Jan Lindholm

Partitillhörighet
Miljöpartiet
Epost
jan.vilhelm.lindholm@falun.se
 

Uppdrag

 • Kommunrevisionen (revisor)
  [2018-11-28 - 2022-12-31]

Tidigare uppdrag

(fr.o.m. 1999)
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [1998-11-01 - 2002-10-31]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2002-11-01 - 2006-10-31]
 • Kommunfullmäktige (ersättare)
  [2006-11-01 - 2006-11-09]
 • Kommunstyrelsen (ledamot)
  [1998-11-16 - 2002-11-07]
 • Kommunstyrelsen (ledamot)
  [2002-11-07 - 2004-11-25]
 • Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (1:e vice ordförande)
  [2002-01-19 - 2004-11-30]
 • AB Dalatrafik
  [1999-01-01 - 1999-12-31]
 • AB Dalatrafik
  [2000-01-01 - 2000-12-31]
 • AB Dalatrafik
  [2001-01-01 - 2001-12-31]
 • AB Dalatrafik (partirepresentant)
  [2003-01-01 - 2006-12-31]
 • Dala Specialavfall AB (ombud)
  [2003-01-01 - 2006-12-31]
 • Falu Energi och Vatten AB (ledamot)
  [2003-04-02 - 2007-03-31]
 • Falu Energi och Vatten AB (ersättare)
  [2007-04-01 - 2009-05-14]
 • Falu Stadshus AB (ombud)
  [1999-04-02 - 2000-04-01]
 • Falu Stadshus AB (ombud)
  [2000-04-02 - 2001-04-01]
 • Falu Stadshus AB (ombud)
  [2001-04-02 - 2002-04-01]
 • Falu Stadshus AB (ombud)
  [2003-01-01 - 2006-12-31]
 • Falun Digital Park AB (ombud)
  [2000-01-01 - 2000-12-31]
 • Falun Digital Park AB (ombud)
  [2001-01-01 - 2001-12-31]
 • Falun Future Tech (ledamot)
  [2001-01-01 - 2003-04-15]
 • Falun Future Tech (ordförande)
  [2003-04-02 - 2003-02-20]
 • Fast styrgrupp för Faluns profilområden och övergripande verksamhetsmål (ledamot)
  [2002-12-12 - 2004-12-17]
 • FINSAM-Falun (revisor)
  [2019-01-01 - 2019-09-13]
 • Framtidsberedningen (ersättare)
  [1998-11-16 - 2002-11-07]
 • Gatu- och Parkstyrelsen (ordförande)
  [2003-01-01 - 2004-12-31]
 • Kommunstyrelsens samhällsutskott (ledamot)
  [1998-11-16 - 2002-11-07]
 • Krisledningsnämnd (1:e vice ordförande)
  [2004-05-01 - 2004-11-30]
 • Oppositionsråd
  [1998-11-16 - 2002-11-07]
 • Regionkommittén Mitt-Dalarna (ledamot)
  [2002-12-12 - 2004-12-17]
 • Styrgrupp för agenda 21 (ledamot)
  [1999-01-01 - 2002-12-31]
 • Svenska kommunförbundets länsavdelning (ledamot)
  [1999-01-01 - 2002-12-31]
 • Teknisk styrelse (ledamot)
  [1999-01-01 - 2002-12-31]
 • Urban Pilot Project Dalarna (kommunrepresentant vid föreningsstämman)
  [2003-01-01 - 2005-03-31]
 • Valberedningen (ersättare)
  [1998-11-05 - 2002-11-07]
 • Valberedningen (ersättare)
  [2002-12-12 - 2006-11-09]
 • VisitFalun AB (ombud)
  [1999-01-01 - 1999-12-31]
 • VisitFalun AB (ombud)
  [2000-01-01 - 2000-12-31]
 • VisitFalun AB (ombud)
  [2001-01-01 - 2001-12-31]
 • VisitFalun AB (ombud)
  [2003-01-01 - 2006-12-31]
Sidan uppdaterad 2020-01-29