Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord med dator och händer som skriver.

Kommunrevisionen

Revisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunrevisionens möten 2020

 • 9-10 januari
 • 7 februari
 • 15 april
 • 12 maj
 • 10 juni
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 11 november
 • 15 december

Granskningsrapporter


Margaretha Helgesson

Partitillhörighet
Liberalerna
Epost
margaretha.helgesson@falun.se
Tele (bost)
023-333 76
 

Uppdrag

 • Kommunrevisionen (revisor)
  [2018-11-28 - 2022-12-31]

Tidigare uppdrag

(fr.o.m. 1999)
 • Kommunfullmäktige (ersättare)
  [2014-05-12 - 2014-07-25]
 • Arkivcentrum Dalarna (revisor - ersättare)
  [2011-04-14 - 2011-12-31]
 • Arkivcentrum Dalarna (ersättare)
  [2012-01-01 - 2014-12-31]
 • Kommunrevisionen (revisor)
  [2010-11-04 - 2014-11-06]
 • Kommunrevisionen (revisor)
  [2014-11-07 - 2018-11-12]
 • Lennheden Vatten AB (ersättare)
  [2014-01-01 - 2015-01-01]
 • Omvårdnadsnämnden (1:e vice ordförande)
  [2007-01-01 - 2010-12-31]
 • Skolnämnden (ersättare)
  [1999-01-01 - 2002-12-31]
 • Socialnämnden (ersättare)
  [2003-02-06 - 2006-12-31]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (revisor)
  [1999-01-01 - 1999-12-31]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (revisor)
  [2000-01-01 - 2000-12-31]
 • Västra Falun fastighets AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-02]
 • Västra Falun fastighets AB (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
Sidan uppdaterad 2020-01-29