Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord med dator och händer som skriver.

Kommunrevisionen

Revisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunrevisionens möten 2020

 • 9-10 januari
 • 7 februari
 • 15 april
 • 12 maj
 • 10 juni
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 11 november
 • 15 december

Granskningsrapporter


Leif Bergh

Leif Bergh

Partitillhörighet
Moderaterna
Epost
leif.bergh@falun.se
Tele (bost)
023-233 96
Mobil (priv)
070-3423396
Fax (bost)
023-23396
 

Uppdrag

 • Kommunrevisionen (vice ordförande)
  [2018-11-28 - 2022-12-31]

Tidigare uppdrag

(fr.o.m. 1999)
 • AB Dalaflyget (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
 • Byggnadsnämnden (1:e vice ordförande)
  [2007-01-01 - 2010-04-30]
 • Dala Airport AB (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
 • Falu Elnät AB (lekmannarevisor - ersättare)
  [2003-01-01 - 2004-12-31]
 • Falu Energi och Vatten AB (lekmannarevisor - ersättare)
  [2004-03-15 - 2004-12-31]
 • Falu Kommuns Förvaltning AB (lekmannarevisor - ersättare)
  [2002-12-12 - 2004-12-31]
 • Falu Kommuns Förvaltning AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Falu Kommuns Förvaltning AB (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
 • Falu Kraft AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Falu Kraft AB (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
 • Falu P AB (lekmannarevisor)
  [2010-05-01 - 2010-12-31]
 • Falu P AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2011-12-31]
 • Falu P AB (lekmannarevisor)
  [2012-01-01 - 2015-03-01]
 • Falu P AB (lekmannarevisor)
  [2015-03-01 - 2016-12-31]
 • Falu P AB (revisor)
  [2016-12-08 - 2018-12-31]
 • Falu Stadshus AB (lekmannarevisor - ersättare)
  [2002-12-12 - 2004-12-31]
 • Falu Stadshus AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Falu Stadshus AB (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
 • Falun Digital Park AB (lekmannarevisor)
  [2003-04-02 - 2004-12-17]
 • Föräldrakooperativet Nyckelpigan (revisor - ersättare)
  [2003-01-01 - 2003-12-31]
 • Föräldrakooperativet Nyckelpigan (revisor - ersättare)
  [2004-01-01 - 2006-12-31]
 • Föräldrakooperativet Träflaskan (revisor - ersättare)
  [2003-01-01 - 2003-12-31]
 • Föräldrakooperativet Träflaskan (revisor - ersättare)
  [2004-01-01 - 2005-12-31]
 • Kommunala Handikapprådet (ledamot)
  [2007-01-25 - 2010-12-31]
 • Kommunrevisionen (ersättare)
  [2003-01-01 - 2005-09-08]
 • Kommunrevisionen (ordförande)
  [2005-09-08 - 2006-11-09]
 • Kommunrevisionen (vice ordförande)
  [2010-05-01 - 2010-11-04]
 • Kommunrevisionen (ordförande)
  [2010-11-04 - 2014-11-06]
 • Kommunrevisionen (ordförande)
  [2014-11-07 - 2018-11-12]
 • Kopparstaden (lekmannarevisor - ersättare)
  [2002-12-12 - 2004-12-31]
 • Miljönämnden (ledamot)
  [2003-01-01 - 2003-02-06]
 • Nationellt Healthy Cities nätverk (revisor)
  [2004-05-04 - 2006-12-31]
 • Räddningstjänsten Dala Mitt (revisor - ersättare)
  [2002-11-28 - 2006-11-09]
 • Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (revisor - ersättare)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (revisor - ersättare)
  [2014-12-31 - 2018-12-31]
 • Stiftelsen Dalarnas Museum (revisor - ersättare)
  [2003-01-01 - 2003-12-31]
 • Stiftelsen Dalarnas Museum (revisor - ersättare)
  [2004-01-01 - 2006-12-31]
 • Stiftelsen Dalarnas Museum (revisor)
  [2011-01-01 - 2011-12-31]
 • Stiftelsen Dalarnas Museum (revisor)
  [2012-01-01 - 2012-12-31]
 • Stiftelsen Dalarnas Museum (revisor)
  [2014-01-01 - 2015-01-01]
 • Stiftelsen Dalarnas Museum (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
 • Stiftelsen Dalarnas Museum (revisor)
  [2016-12-08 - 2018-12-31]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (ersättare)
  [2002-12-12 - 2003-12-11]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (ersättare)
  [2004-01-01 - 2006-12-31]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (ersättare)
  [2007-01-01 - 2007-12-31]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (ersättare)
  [2008-01-01 - 2008-12-31]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (styrelsesuppleant)
  [2009-01-01 - 2009-01-01]
 • Västra Falun fastighets AB (lekmannarevisor)
  [2010-05-01 - 2010-12-31]
Sidan uppdaterad 2020-01-29